Tillbaka till föregående sida

Graviditet inget hinder för tandröntgen

Graviditet inget hinder för tandröntgen

24.9.2015 kl 13:42
Meddelande

Enligt en färsk undersökning orsakar röntgenundersökningar av tänder under graviditet inte fosterskador. Det är därmed inte nödvändigt att undvika eller flytta fram behövliga tandröntgenundersökningar på grund av graviditet.

Liksom vid andra röntgenundersökningar ska tänder röntgas endast när läkaren anser att undersökningen behövs, det vill säga när nyttan av den är större än den eventuella skada den orsakar. Det finns dock ingen orsak att undvika eller flytta fram röntgenundersökningar av tänderna på grund av graviditet.

Enligt en undersökning som Strålsäkerhetscentralen (STUK), Helsingfors universitet samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt låtit utföra är stråldosen vid röntgenundersökning av tänder så liten att den inte orsakar skador på fostret. Däremot kan en tandinflammation som förblir oupptäckt eller obehandlad vara betydligt skadligare både för det växande barnet och modern jämfört med den obetydliga strålningsexponering de utsätts för.

Magområdet behöver inte skyddas

Vid röntgenundersökningar av tänder använder man ibland blyskydd, som skyddar även kroppsdelar utanför det egentliga exponeringsområdet, till exempel magen. Praxis för skydd av magområdet varierar numera, vilket ökar oron särskilt för gravida patienter om de inte själva har skyddats under en röntgenundersökning.

I den utförda undersökningen konstaterar man att skydd av magen vid graviditet inte har någon praktisk betydelse trots att den minskar fostrets stråldos, eftersom strålningsexponeringen även annars är så liten. Magen behöver alltså inte skyddas av strålskyddsskäl.

I Finland utförs nästan tre miljoner tandröntgenundersökningar per år. Röntgenundersökningar orsakar patienterna relativt små stråldoser. Vid röntgenundersökningar av gravida patienter utan skydd av magen är stråldosen för fostret enligt undersökningen under 0,01 millisievert vid alla vanliga röntgenundersökningar av tand- och käkområdet. Det här motsvarar cirka två dygns exponering för bakgrundsstrålning i miljön eller den kosmiska strålning man utsätts för under en två timmars flygresa.

STUK beviljar säkerhetstillstånd för tandröntgenverksamhet och övervakar användning av strålning genom olika övervakningsmätningar, inspektioner och förfrågningar. STUK samlar dessutom nationell information och ger rapporter om antalet röntgenundersökningar och patientdoser.

Undersökningsartikel: Kelaranta A, Ekholm M, Paula T, Kortesniemi M. Radiation exposure to foetus and breasts from dental X-ray examinations: effect of lead shields. Dentomaxillofacial Radiology 2016; 45: 20150095. doi: 10.1259/dmfr.20150095

Mer information

Specialforskare Paula Toroi, tfn (09) 759 88 700
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Strålning i hälsovården
Dela denna sida

Dela denna sida