Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Gårdagens händelse på Olkiluoto kärnkraftverk hotade inte människors eller omgivningens säkerhet

Gårdagens händelse på Olkiluoto kärnkraftverk hotade inte människors eller omgivningens säkerhet

11.12.2020 kl 08:04
Meddelande

Situationen på enhet 2 i Olkiluoto är stabil och Industins Kraft (TVO) fortsätter att utreda situationen och  de korrigerande åtgärderna. Strålsäkerhetscentralens övervakar intensivt TVOs arbete.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har fortsatt att övervaka situationen under natten. Strålningssituationen vid enheten och i kraftverkets omgivning är normal. Gårdagens störning orsakade inget sådant utsläpp av radioaktiva ämnen som skulle ha påverkat människor eller miljön. Inte heller personalen vid kraftverket utsattes för strålning.

Driftstörningen orsakades av ett fel i rengöringssystemet för reaktorns kylvatten. Radioaktivt filtreringsmateral slapp in i kylvattnet och detta höjde tillfälligt strålningsnivån i kylningskretsen. Bränslet i reaktorn skadades inte, så det fanns ingen risk för skadligt utsläpp av radioaktiva ämnen.

De förhöjda strålningsnivåerna i kylningskretsen satte igång de automatiska skyddssystemen vid anläggningen. Personalen vidtog åtgärder för att skydda människor och utreda situationen i enlighet med instruktionerna.

STUK fortsätter den intensifierade övervakningen  av reparationsåtgärderna vid enheten 2 i kärnkraftverkert i Olkiluoto. På morgonen har TVO avvecklat organisationens beredskapssituation och arbetar nu enligt normala rutiner

Mer information:
STUK mediaservis 010 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
11.12.2020 kl 10:07