Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Fortum påbörjar årligt underhåll på Lovisa kärnkraftverk – STUK övervakar underhållsarbetet

Fortum påbörjar årligt underhåll på Lovisa kärnkraftverk – STUK övervakar underhållsarbetet

29.7.2020 kl 10:35
Webbnyhet

Fortum Power and Heat Oy (Fortum) påbörjar det årliga underhållet på Lovisa 2-kraftverksenheten söndagen den 2.8.2020 med ett driftstopp för bränslebyte. Underhållsarbetet fortsätter 29.8.2020 på Lovisa 1-kraftverksenheten med omfattande inspektionsrevision som upprepas med åtta års mellanrum.

”I inspektionsrevisionen för kraftverksenheten Lovisa 1 ingår utöver en hel del ombyggnadsarbete också omfattande inspektion och tryckprov av reaktorn och primärkretsarna som är kopplade till den samt täthetsprov av reaktorinneslutningen av stål. Eftersom reaktorn inspekteras avlägsnas också allt kärnbränsle från den”, säger Tomi Koskiniemi, Strålsäkerhetscentralens (STUK) chef för driftsövervakning på Lovisa kärnkraftverk.

Fortum svarar för årliga underhållet och för att underhållsarbetet inte orsakar strålrisk för arbetstagare eller miljön. STUK övervakar att arbetet görs enligt kraven.
Det årliga underhållet ska enligt Fortum vara färdigt 13.10.2020.

Coronasituationen kan bli värre, och man har räknat med det

Fortum har utarbetat instruktioner för handlingssätt under årliga underhållet. Kraftverket har också planer för en förvärrad coronasituation. STUK har följt med situationen och säkerställt att andra kraftverks lärdomar, såväl från det egna landet som från utlandet, har beaktats i planeringen.

STUK har också omarbetat sina inspektions- och övervakningsrutiner en aning. STUK utför endast de nödvändiga inspektionerna på själva kraftverket och övervakar en del av föremålen för inspektion via fjärranslutningar. Det är också meningen att möten mellan inspektörer och mellan inspektörer och tillståndsinnehavare ska minimeras exempelvis med rum- och turarrangemang för att bevara förutsättningarna för verksamhet även om coronasituationen skulle förvärras.

Cirka 30 av STUK:s sakkunniga övervakar underhållsarbetet.

Mer information:
Projektchef Tomi Koskiniemi, tfn (09) 759 88 642
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet