Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Fortum har överlämnat en tillfällig säkerhetsbedömning av Lovisa kärnkraftverk till STUK

Fortum har överlämnat en tillfällig säkerhetsbedömning av Lovisa kärnkraftverk till STUK

25.5.2020 kl 16:45
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har mottagit en tillfällig säkerhetsbedömning av Fortum Power and Heat Oy:s kärnkraftverksenheter (LO1 och LO2) i Lovisa, vilket i enlighet med kärnenergilagen ska göras minst varje tionde år.

I säkerhetsbedömningen ska Fortum visa att användningen av kärnkraftverksenheterna är säker tills slutet av deras planerade livslängd och att enheterna uppfyller de krav som säkerhetsregelverket ställer. Överlämnandet av säkerhetsbedömningen till STUK är en förutsättning för att kunna fortsätta användningen av anläggningar fram tills drifttillståndet tar slut. Drifttillstånden för enheterna 1 och 2 i Lovisas anläggningar tar slut år 2027 och 2030.

Behandlingen av det nu inlämnade materialet hos STUK, inklusive anläggningskontroll, pågår fram till år 2022 då STUK fattar beslut om den nu inlämnade säkerhetsbedömningen.

Mer information:
Biträdande direktör,  Tomi Routamo, tfn (09) 759 88 577, tomi.routamo@stuk.fi
Mediatjänster, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
7.8.2020 kl 11:25