Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Försvunna strålkällor ett besvär för stålindustrin

Försvunna strålkällor ett besvär för stålindustrin

8.4.2021 kl 12:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) fick inom ett år sex anmälningar om strålkällor som hamnat i smältningen av återvinningsmetall i Outokumpus stålverk i Torneå. Eftersom stålverkets säkerhetsfunktioner är i sin ordning orsakade strålningen ingen fara för någon.

STUK klassificerade händelserna till nivå 1 på den internationella skalan för kärnkrafts- och strålningshändelser (INES). Nivå 1 på skalan med sju nivåer betyder ”exceptionell händelse som påverkar säkerheten”.

Tommi Toivonen, direktör för avdelningen Övervakning av strålningsverksamhet på STUK, påpekar att det alltid finns en risk när en strålkälla hamnar i smältningen.  Strålningsmätningen och larmsystemet måste fungera och de anställda måste veta vad de ska göra när en sådan situation inträffar.

De smälta strålkällorna förorsakade ingen fara för omgivningen. Merparten av de radioaktiva ämnena band sig i slaggen. En liten del fastnade i dammet och i fabrikens filter. Slagget som innehåller radioaktiva ämnen är avfall och dess hantering och ansamling förorsakade mycket extra arbete för fabriken.

Internationellt problem

Bland metallskrot i stålverket i Torneå smältes fem gånger strålkällor där de radioaktiva ämnena var americium (Am-241) och en gång smältes barium (Ba-133). Detta skedde mellan december 2019 och december 2020 . Eftersom händelserna märktes först vid smältningen är det oklart om det handlade om en eller flera strålkällorna som smältes.

Ursprunget till strålkällorna bland lasten som kom från utlandet är inte känt. Americium är en strålkälla till exempel i fukt- och täthetsmätare som används inom industrin och barium till exempel i kalibreringskällor i instrument som används inom hälso- och sjukvården samt industrin.

Stålverket mäter strålningen från all återvinningsmetall. Strålkällor i en stor mängd metallskrot inom strålningsskärmar upptäcks nödvändigtvis inte av en väl fungerande övervakning eftersom den omringande återvinningsmetallen dämpar effektivt strålningen. Det är i synnerhet svårt att upptäcka Am-241 bland återvinningsmetall.

”I jämförelse med andra länder upptäcks i Finland mycket ofta strålkällor bland metallskrot som kommer hit”, konstaterar direktör Tommi Toivonen. Enligt honom är det ett bevis på finländska företags goda övervakning och ansvarsfullhet. Strålkällor upptäcks och dessa meddelas myndigheten.

Problemet med strålkällor är ett internationellt problem. ”Här i Finland vårdas symptomen, men sjukdomen måste botas genom internationellt samarbete” säger direktör Toivonen. I Finland skulle situationen underlättas om de som använder strålkällor sköter om sina källor på ett ändamålsenligt sätt och genom att strålkällorna hålls under myndighetsuppsikt under hela sin livscykel. Till exempel genom att utveckla mättekniken kunde situationen underlättas så att borttappade strålkällor kunde bättre upptäckas bland materialflödet.

IAEA INES-news (www-news.iaea.org)

Ytterligare information:
Direktör Tommi Toivonen, tfn (09) 759 88 660
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Strålning i arbete
uppdaterad
2.7.2021 kl 13:25