Tillbaka till föregående sida

Forskningsprogrammet SAFIR2014 har fostrat nya kärnsäkerhetsexperter

Forskningsprogrammet SAFIR2014 har fostrat nya kärnsäkerhetsexperter

19.3.2015 kl 10:00
Meddelande

SAFIR2014, det fyraåriga forskningsprogrammet kring kärnkraftverkens säkerhet, har nu slutförts. I samtliga projekt under programmet har den nationella kärnsäkerhetskompetensen utvecklats på ett omfattande sätt. I programmet har man även tagit fasta på erfarenheterna från olyckan i Fukushima.

Syftet med programmet SAFIR2014, som startade 2011, har varit att utveckla och upprätthålla kompetensen inom kärnsäkerheten och utbilda nya experter i kärnkraftbranschen samt möjliggöra medverkan i omfattande internationella forskningsprojekt. I projekten under programmet har man även utvecklat och moderniserat forskningens infrastruktur. Det nästa fyraåriga SAFIR-programmet löper fram till 2018.

”Forskningsprogrammet SAFIR är viktigt för STUK, då det utan ett sådant omfattande program överhuvudtaget inte skulle vara möjligt i Finland att upprätthålla den kompetens och kärntekniska expertis som är nödvändig inom kärnsäkerhetstillsynen. Forskningsprogrammet har även en viktig utbildningsuppgift. Under SAFIR2014-programmet har ett flertal av de experter som deltagit i byggandet och driften av kärnkraftverken gått i pension. Projekten under programmet har möjliggjort samarbete mellan experter av olika generationer och därigenom informationsöverföring från en generation till en annan”, säger ordföranden i programmets ledningsgrupp, biträdande direktör Marja-Leena Järvinen från Strålsäkerhetscentralen.

Merparten av den offentliga kärnsäkerhetsforskningen i Finland under 2011–2014 bedrevs inom ramen för programmet SAFIR2014. Det omfattande nationella forskningsprogrammet fick även erkännande vid det sjätte kärnsäkerhetskonventionsmötet i Wien i våras. Särskilt uppmärksammades det sätt på vilket programmet uppdaterades utifrån det man lärt sig av Fukushima.

För SAFIR2014-programmet användes årligen cirka tio miljoner euro och 70 årsverk. Huvudfinansiären för programmet var statens kärnavfallshanteringsfond. En annan stor finansiär var Teknologiska forskningscentralen VTT. De ekonomiska tillgångar i kärnavfallshanteringsfonden som användes för SAFIR2014 kommer från finländska kärnkraftbolag. Inom programmet genomfördes totalt 50 separata forskningsprojekt. För koordination av programmet ansvarade VTT.

Slutseminariet för forskningsprogrammet SAFIR2014 anordnas den 19–20 mars 2015 i Hanaholmen i Esbo. Närmare 200 kärnsäkerhetsexperter och -forskare från olika länder strålar samman i seminariet. Under seminariet presenteras forskningsprojektets viktigaste landvinningar och tekniska resultat.

Mer information:
Biträdande direktör Marja-Leena Järvinen, STUK, tel. (09) 759 88 304
Informatör Leena Hietanen, STUK, tel. (09) 759 88 215

Webbplats för forskningsprogrammet SAFIR2014 
Webbplats för forskningsprogrammet SAFIR2018

Kärnsäkerhet
Dela denna sida

Dela denna sida