Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Finska utmaningar i kärnsäkerhet övervakning diskuterades i Wienna

Finska utmaningar i kärnsäkerhet övervakning diskuterades i Wienna

11.4.2017 kl 18:35
Webbnyhet

På kärnsäkerhetskonferensen i Wien uppmärksammas att samma myndighet i Finland samtidigt övervakar flera typer av kärntekniska anläggningars hela livscykel. Situationen kräver resurser och ställer krav på övervakningen av kärnsäkerhet i Finland.

Parterna i den internationella kärnsäkerhetskonventionen (Nuclear Safety Convention) sammanträder i Wien för att diskutera kärnsäkerhetsfrågor och bedöma hur länderna fullgör skyldigheterna i konventionen. Konferensen pågår i två veckor (27.3–11.4.2017). I den finska delegationen deltar representanter från utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, STUK och kraftbolagen. På konferensen leds delegationen av ambassadör Hannu Kyröläinen.

Under konferensen bedömer deltagarländerna situationen för kärnsäkerheten i de länder som ratificerat konventionen. Bedömningen baserar sig på rapporter som länderna gjort upp och diskussionen på konferensen utifrån dessa. Bedömningen av Finland behandlade inte endast de nya utmaningarna inom övervakning, utan det ansågs vara bra att Finland använder riskbedömningar baserade på sannolikhetskalkyler för att förbättra säkerheten. Det finländska sättet att kontinuerligt förbättra säkerheten i de anläggningar som är i drift fick också beröm. Säkerhetssystem som blivit godkända en gång räcker inte till, om bättre säkerhet kan nås i takt med att informationen ökar och de tekniska lösningarna utvecklas.

Petri Tiippana, generaldirektör för STUK, håller med om att situationen i Finland utmanar tillsynsmyndigheten. Fyra kärnreaktorer är i drift, en femte håller på att färdigställas och en sjätte är under planering. Finlands första kärnreaktor, forskningsreaktorn i Otnäs, har stoppats och man förbereder sig på att nedmontera den. En slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle byggs som först i världen.

Även om den internationella bedömningen gav vid handen att situationen i Finland är god och att man kan svara på utmaningarna, kan STUK och kraftbolagen inte invagga sig i en känsla av tillfredsställelse, poängterar Tiippana. Skyldigheterna i den internationella kärnsäkerhetskonventionen har gjorts upp och antagits för över tjugo år sedan, och inga ändringar har planerats i dem. Ansvarskännande länder måste själva kunna ställa strängare krav än konventionen och kontinuerligt förbättra säkerheten.

”Säkerheten är inte ett tillstånd, utan en process. Kraftbolagen, som svarar för säkerheten, och STUK, som övervakar verksamheten, måste ständigt tänka på vad vi eventuellt inte har upptäckt och vad vi inte har kunnat förbereda oss på”, konstaterar generaldirektör Tiippana. ”Arbetet för att ifrågasätta, bedöma och förbättra säkerheten måste fortgå, även om vi får en klapp på axeln på internationell nivå.”


Mer information:

Länk till material om Kärnsäkerhetskonventionen

Generaldirektör Petteri Tiippana, tfn (09) 759 88 200
Direktör Kirsi Alm-Lytz, tfn (09) 759 88 663
Kommunikationsspecialist Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

Kärnsäkerhet