Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Finländarna exponeras mest för strålning från radon

Finländarna exponeras mest för strålning från radon

21.4.2020 kl 09:00
Meddelande

STUK har publicerat genomsnittliga stråldoser som finländarna exponeras för från olika strålkällor utgående från uppgifter från år 2018. Den överlägset största mängden joniserande strålning som finländarna exponeras för härstammar från radon och exponering sker mest i hemmen.

Finländarnas genomsnittliga effektiva stråldos är 5,9 millisievert (mSv). Två tredjedelar av stråldosen, 4 mSv, härstammar från radon i inomhusluften. Ungefär 1,1 mSv orsakas av naturens bakgrundsstrålning som härstammar från annat än radon i inomhusluften. Bakgrundsstrålning är delvis kosmisk strålning från rymden, delvis strålning från radioaktiva ämnen i jordmånen och i byggnadsmaterial. Medicinsk användning av strålning orsakar finländare i genomsnitt en årlig effektiv dos på 0,76 mSv. Stråldosen som orsakas av radioaktiva ämnen i den finländska naturen som härstammar från kärnolyckor och kärnvapenproven under 1960-talet är obetydligt liten.

Effektiv dos, som beskriver omfattningen av exponering för joniserande strålning, är en storhet som fastställs genom beräkning och som anger skadan som strålningen orsakar på människans hälsa. När den effektiva dosen ökar, ökar även risken för att insjukna i cancer som orsakats av strålning.

Förra gången publicerade STUK beräkningar av finländarnas genomsnittliga stråldos år 2012. De färska uppgifterna avviker från de åtta år gamla, eftersom till exempel användningen av strålning via medicinska undersökningar har ökat litet, huvudsakligen på grund av ökade datortomografiundersökningar. En del av ändringarna beror på det nya sättet att beräkna effektiva doser.

Stråldosen som orsakas av radon beräknades på ett nytt sätt

Den största ändringen i jämförelse med dosberäkningen som publicerades år 2012 berör den effektiva dos som orsakas av radon. I de nya beräkningarna har man använt Internationella strålskyddskommissionens (ICRP) beräkningsmetod från år 2017. Därför är den effektiv dosen som orsakas av radon mer än dubbelt så stor som den tidigare beräkningen.

Även om risken att insjukna i cancer är större ju större den effektiva stråldosen är, beskriver storleken på de genomsnittliga effektiva doserna som fås från olika källor emellertid inte risken direkt. Biträdande direktör Teemu Siiskonen vid STUK konstaterar att hälsorisken som orsakas av radon beräknas utgående från epidemiologiska undersökningar, inte på basen av effektiv dos. På så vis ändras alltså inte uppskattningen av mängden lungcancer som orsakas av radon på grund av den nya beräkningsmetoden. Varje år dör ungefär 280 finländare i lungcancer som orsakats av radon. På 240 av dessa dödsfall inverkar utöver radon även rökning.

Radon 4 mSv Jordmån, byggnadsmaterial 0,45 mSv Kosmisk strålning 0,33 mSv Mat och dricksvatten 0,3 mSv Flygresor 0,05 mSv Röntgenundersökningar 0,72 mSv Isotopundersökningar 0,04 mSv Kärnolyckor och kärnvapenprov 0,01 mSv

År 2018 var finländarnas genomsnittliga effektiva dos som orsakats av joniserande strålning 5,9 millisievert. Mer än fem millisievert härstammar från naturens radioaktiva ämnen och mindre än en millisievert från medicinsk användning av strålning. Konstgjorda radioaktiva ämnena i miljön är en mycket liten andel av den effektiva dosen. (Större bild)

Mer information:
Biträdande direktör Teemu Siiskonen, tfn (09) 759 88 318
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Strålning i miljön
uppdaterad
7.8.2020 kl 11:21