Tillbaka till föregående sida

Finland och Ryssland uppdaterade tillvägagångssätten för informationsbyte vid eventuella strålningsrisker

Finland och Ryssland uppdaterade tillvägagångssätten för informationsbyte vid eventuella strålningsrisker

27.9.2016 kl 12:37
Meddelande

Strålsäkerhetscentralens generaldirektör Petteri Tiippana och Sergei Kirienko, generaldirektör för Rosatom i Ryssland undertecknade tisdagen den 27 september ett samarbetsprotokoll för informationsbyte mellan Finland och Ryssland vid en eventuell strålningsrisk. Protokollet undertecknades i Wien i samband med IAEA:s generalförsamling.

I protokollet enades om när och på vilket sätt länderna i praktiken ger varandra information vid en farosituation eller hot om en sådan. I protokollet betonas även att informationsbytet mellan Finland och Ryssland i en farosituation måsta anpassas enligt andra internationella tillvägagångssätt. Det är viktigt att snabbt få ut tillförlitlig information för att man ska kunna vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människor, samhället och miljön.

Generaldirektör Petteri Tiippana är nöjd med protokollets innehåll. ”Man har efterlyst den här typen av samarbete mellan länder vid en eventuell kärnolycka och andra situationer som orsakar strålningsrisk  ända sedan olyckan i Fukushima. Detta kan vara en modell även för andra länder”, konstaterar generaldirektör Tiippana. ”Det är också viktigt att man i det nya protokollet har kommit överens om att man grundar en grupp som säkerställer att principerna omvandlas till praktiska anvisningar och att de även testas regelbundet i olika samarbetsövningar som rör situationer med strålningsrisker.”

Finlands och Rysslands statsfördrag om utbyte av information undertecknades år 1995. Det förutsätter att de i avtalet nämnda behöriga myndigheterna separat avtalar om praktiska åtgärder. Det föregående samarbetsprotokollet som beskriver praktiska åtgärder är från år 1996.  I Ryssland är det Rosatoms skyldighet att förmedla information om hot om strålningsrisk eller om strålningsrisk till andra länder. I Finland har STUK denna skyldighet.

Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island har ett motsvarande gemensamt avtalat protokoll vad gäller hur de nordiska länderna agerar i en farosituation eller hot om en sådan och hur det nordiska samarbetet utnyttjas i beredskapsplaner.

Mer information:

Informatör Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

Strålsäkerhescentralen
uppdaterad
27.9.2016 kl 16:04
Dela denna sida

Dela denna sida