Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Felaktiga rykten om strålfara lede till jodinköp

Felaktiga rykten om strålfara lede till jodinköp

3.7.2020 kl 12:28
Webbnyhet

Det cirkulerar falska rykten på sociala medier, som varnar för strålning förorsakad av en brand på ett ryskt kärnkraftverk

Den felaktiga informationen om strålrisk har fått folk att införskaffa jodtabletter från apoteken. Jodtabletter skall inte tas annat än på uppmaning av myndigheterna. På STUK’s nätsidor finns information om korrekt användning av jodtabletter i strålrisksituationer.

De ryska kärnkraftverk som ligger närmast Finland finns på Finska vikens sydkust i Sosnovyi Bor och på Kola halvön. Det har inte skett något sådant i de ryska kärnkraftverken, som kunde orsaka strålfara i Finland. Också i de finska kärnkraftverken råder normalläge. Realtidsinformation om strålningsläget i Finland kan man se på STUK’s nätsida.

Strålrisk och beredskap
uppdaterad
7.8.2020 kl 10:10