Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ett nytt nationellt forskningsprogram stöder trygg användning av kärnenergi i Finland 

Ett nytt nationellt forskningsprogram stöder trygg användning av kärnenergi i Finland 

9.6.2022 kl 12:50
Webbnyhet

Forskningsprogrammet SAFER2028 om trygg nationell kärnenergi och kärnavfallshantering (National Nuclear Safety and Waste Management Research Programme 2023-2028) inleds den 9 juni då arbets- och näringsministeriet presenterar ramplanen för forskningsprogrammet för forskningssamfundet vid ett seminarium i Otnäs i Esbo. SAFER2028 stöder trygg användning av kärnenergi i Finland.

SAFER2028 är ett sexårigt forskningsprogram som finansierar forskning om kärnenergi och kärnavfallshantering med medel av Statens kärnavfallshanteringsfond och forskningsorganisationer som deltar i forskningsprogrammet. Den totala budgeten för SAFER2028 överstiger 10 miljoner euro om året och i programmet deltar uppskattningsvis fler än 150 forskare och anställda som gör sitt lärdomsprov från närmare tio finländska universitet, forskningsinstitut och företag. Ordförande för ledningsgruppen för SAFER2028 är biträdande direktören för Strålsäkerhetscentralen Tomi Routamo, och programförvaltningen samordnas av Statens tekniska forskningscentral VTT.

SAFER2028 är en kombination av det tidigare nationella forskningsprogrammet för kärnavfallshantering (KYT2022) och det nationella forskningsprogrammet kring kärnkraftverkens säkerhet (SAFIR2022). Syftet med kombinationen är att både producera synergier mellan forskningsområdena och utöka forskning på områden som tidigare hamnat vid sidan av olika program, såsom mellanlagring av använt kärnbränsle. 
Forskningsrön från programmet nyttiggörs i arbete hos Strålsäkerhetscentralen, finländska kraftbolag och hos Posiva. Forskningsprogrammets mål är att säkerställa myndigheterna i Finland har tillräcklig tillgång till kompetens om kärnsäkerhet i nuläget och framöver, även i eventuella överraskande situationer. 

Ramplanen för SAFER2028 har utarbetats i över ett år i en planeringsgrupp som utsetts av arbets- och näringsministeriet, och ramplanen presenteras för forskningssamfundet vid ett seminarium som hålls i Otnäs i Esbo den 9 juni. Den första projektansökan till forskningsprogrammet vilken är öppen för alla ordnas hösten 2022. 

Mer information:
Forskningsprogrammets hemsida 
biträdande direktör Tomi Routamo,  tel. 09 759 88 577

Ydinturvallisuus