Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ett färskt kärnbränsleelement föll från bränslehanteringsmaskinen vid kärnkraftverket i Lovisa

Ett färskt kärnbränsleelement föll från bränslehanteringsmaskinen vid kärnkraftverket i Lovisa

19.4.2017 kl 15:00
Webbnyhet

Den sista februari föll  ett färskt kärnbränsleelement från bränslehanteringsmaskinens gripverktyg  in i bränslets flyttkorg i reaktorhallen på enhet två vid Fortums kärnkraftverk i Lovisa. Bränsleelementets fall klassades som en avvikelse som inverkar på säkerheten. Ingen strålningsfara eller risk för strålningsfara uppstod.

Olyckan inträffade då kärnkraftverkets anställda höll på att flytta bränsle i reaktorhallen från en lagringsbassäng till en annan. Händelsen hotade inte säkerheten för någon i reaktorhallen eftersom alla förflyttningar sker under vatten. Färskt bränsle har även en låg strålning och bränslestavarna innehåller inga radioaktiva gaser.

Efter att bränsleelementet föll avbröt Fortum omedelbart förflyttningen av bränslet och undersökte situationen samt meddelade Strålsäkerhetscentralen (STUK) om det inträffade.

Det har under tidigare år skett likadana misstag i hanteringen av bränsle i Lovisa. På grund av att situationerna upprepar sig skickade STUK en begäran om utredning av saken till Fortum. I begäran om utredning konstaterade STUK att Fortum kan fortsätta flytta bränslet först då STUK har utvärderat att de korrigerande åtgärder Fortum framställer är tillräckliga för att förhindra motsvarande från att ske på nytt.

Den 24 mars fick STUK en utredning av Fortum med en beskrivning av de omedelbara åtgärder som vidtas samt utvecklingsåtgärderna på längre sikt. STUK gav tillstånd att fortsätta förflyttningarna 18.4.

STUK klassificerade händelsen enligt INES-skalan i klass 1, dvs. som en avvikelse som påverkar säkerheten.  


Mer information:

Byråchef Simo Verta, tfn (09) 759 88 225
Kommunikationsspecialist Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

Kärnsäkerhet
uppdaterad
20.4.2017 kl 16:04