Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null ENSREG inbjuder intresserade av kärnsäkerhet till webbseminarium i juni

ENSREG inbjuder intresserade av kärnsäkerhet till webbseminarium i juni

12.5.2021 kl 16:42
Webbnyhet

Den 22 juni ordnar de europeiska kärnsäkerhetsmyndigheternas grupp ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) ett webbseminarium för inbördes utvärdering av kärnkraftverkens säkerhet. Enligt kärnsäkerhetsdirektivet ska EU:s medlemsstater ordna inbördes utvärderingar av kärnsäkerheten minst en gång vart sjätte år. Syftet med förfarandet är att utbyta erfarenheter och identifiera möjligheter att vidareutveckla kärnsäkerheten inom Europeiska unionen. Temat för den nu förestående inbördes utvärderingen, som är den andra i ordningen, är brandsäkerheten vid kärnkraftverk.

Evenemanget riktar sig till alla intressegrupper och medborgare som är intresserade av kärnsäkerhet. Syftet med evenemanget är att berätta om processen för inbördes utvärdering och ge intressentgrupperna möjlighet att framföra synpunkter på den kommande inbördes utvärderingen.

Programmet under evenemanget kommer inom kort att publiceras på ENSREG:s webbplats. Om du vill få inbjudan till evenemanget, kan du be om inbjudan per e-post till ossi.lang(at)stuk.fi senast den 17 maj. Evenemanget kan följas via ENSREG:s webbplats, men endast de som anmält sig på förhand kan delta i diskussionen. Evenemanget tolkas till engelska, franska och tyska.

ENSREG

ENSREG är en oberoende grupp av europeiska kärnsäkerhetsmyndigheter. Europeiska kommissionen antog 2007 beslutet om att inrätta gruppen.

Medlemmarna i gruppen har ledande uppgifter inom de egna ländernas kärn- och strålsäkerhetsmyndigheter. I gruppen finns representanter för samtliga 28 medlemsländer i Europeiska unionen och Europeiska kommissionen.

ENSREG:s uppgifter:

  • Förbättra samarbetet och öppenheten mellan medlemsstaterna i frågor som rör kärnsäkerhet och radioaktivt avfall.
  • Öka insynen och öppenheten mellan medlemsstaterna i frågor som rör kärnsäkerhet och radioaktivt avfall.
  • Vid behov bistå Europeiska kommissionen med att komplettera EU:s regelverk om säkerheten vid kärntekniska anläggningar, använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

European Nuclear Safety Regulators Group: www.ensreg.eu

Mer information:
​​​​​​​Ossi Lång, sakkunnig, internationellt samarbete, ossi.lang(at)stuk.fi

Kärnsäkerhet
uppdaterad
12.5.2021 kl 17:07