Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ensam strålkälla togs tillvara i Imatra

Ensam strålkälla togs tillvara i Imatra

1.4.2020 kl 09:30
Meddelande

En strålkälla som slängts med skrot kunde tillvaratas säkert i Imatra, eftersom Konepeikko Oy, som mottog skrotlasset, har tillgång till lämpliga strålningsmätare och de anställda visste hur de ska agera.

Strålsäkerhetscentralen fick meddelande om ett strålande återvinningsmetallass från Imatraföretaget fredagen den 20 mars, när företagets strålmätningssystem hade larmat. Utifrån företagets egna strålningsmätningar kunde man dra slutsatsen att lasset inte orsakade någon direkt fara för någon person, så lasset lossades inte och det kunde förvaras på ett område som är stängt för utomstående tills STUKs inspektör kom till platsen för att kontrollera saken.

När STUK fredagen den 27 mars utredde situationen, visade det sig att strålningen orsakades av en sluten strålkälla som används i mätutrustningar i industrin och den radioaktiva källan var cesiumisotopen 137. Vid kontrollen försäkrade man sig också om att det radioaktiva materialet hade hållits innanför strålskärmningen och att det inte hade spritt sig till det övriga lasset eller miljön. Strålkällan transporterades till Strålsäkerhetscentralens lokaler i Helsingfors, där den kan undersökas noggrannare.

Varje strålkälla måste ha säkerhetstillstånd och innehavaren av säkerhetstillståndet är ansvarig för att källan bortskaffas på tillbörligt sätt. Innehavaren av strålkällan kan utredas med hjälp av strålkällans serienummer som finns i tillståndsregistret. Eftersom strålskärmningen var omgiven av andra skydd som inte revs på platsen, fick man inte reda på serienumret i Imatra.

STUK granskar även i undantagstillståndet

Medan undantagstillståndet orsakat av coronaviruset pågår arbetar nästan alla anställda på STUK på distans och undviker onödiga människokontakter i arbetet. Kontrollen och omhändertagandet av den strålkälla som hittades bland skrotmetallen ansågs vara nödvändig bland annat eftersom man endast genom att besöka platsen kunde utreda hurdan strålkälla det rörde sig om och vilka risker som situationen var förknippad med.

Mer information:
Inspektör Venla Kuhmonen, tfn (09) 75988327
Medietjänst, tfn 0108504761

Strålkällan som fanns i skrotlasset i Imatra hade en tydlig strålriskmärkning. Den syntes ändå inte bland skrotet. Strålmätarens alarm avslöjade källan.

Strålning i arbete