Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null En trovärdig och modig expert – så här ser STUK:s nya visuella uttryck ut

En trovärdig och modig expert – så här ser STUK:s nya visuella uttryck ut

12.9.2018 kl 11:38
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har förnyat sitt visuella uttryck. Målet med förnyelsen var att uttrycket ska stödja myndighetens förändringsstrategi och nya vision samt bättre förmedla STUK:s värden och verksamhetsidé.

Vår vision: Världens lyckligaste tjänstemän, bästa myndighet och nöjdaste kunder – ett strålsäkert Finland.

Syftet med STUK:s verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar.

”Vårt nya uttryck speglar denna verksamhetsidén. Den förnyade logon består av en atom och ett hjärta. Atomen vittnar om vår gedigna sakkunskap samt om arbetet för att förbättra kärn- och strålsäkerheten. Hjärtat beskriver vår vilja att vara nära människorna och vårt mål att främja välfärden”, berättar Kaisa Raitio, kommunikationschef vid STUK.

Utformningen inleddes tillsammans med Isobar Finland i april 2018 med en workshop, där STUK:s personal kunde delta. De som deltog i workshoppen lyfte fram trovärdighet och mod som de viktigaste egenskaperna som man ville att det visuella uttrycket ska förmedla.

Det nya uttrycket testades genom en gallup, riktad till de anställda vid STUK samt genom en konsumentundersökning.

Uttrycket syns utåt i STUK:s webbaserade kommunikationskanaler och under hösten även i andra produkter.

Mer information

Mer information om det visuella uttrycket på STUK:s Instagram-sidor
och på Flickr
Mer information om STUK:s strategi 2018-2022 på Youtube
STUK:s strategi på Stuk.fi 

STUK:s medietjänst, tfn 010 850 4761

Strålsäkerhetscentralen