Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null En strålkälla hittades bland metallskrot

En strålkälla hittades bland metallskrot

9.12.2021 kl 13:34
Meddelande

Ett metallåtervinningsföretag i Träskända larmades förra veckan av sin strålningsövervakningsutrustning om en strålkälla i ett skrotlass. Företagets anställda isolerade lasset på avfallsgården så att strålningen inte orsakade fara för anställda eller utomstående.

""

En barns knytnävestor bit av strålande substans bland metallskrot.

Företaget anmälde omedelbart strålningsobservationen till Strålsäkerhetscentralen (STUK), vars medarbetare inspekterade lasset och området. Efter mätningar i området avgränsade STUK:s medarbetare området inom vilket det strålande ämnet upptäcktes. Det strålande ämnet som hittades i skrotlasset togs om hand och transporterades på ett säkert sätt till Strålsäkerhetscentralens lager för strålande ämnen.

STUK:s undersökning avslöjade att strålkällan var den radioaktiva isotopen 90 av strontium (Sr-90). Ämnet används till exempel inom pappersindustrin i utrustning som mäter papperskvalitet.

Sr-90 avger främst betastrålning, och är hälsofarlig, särskilt om den kommer in i kroppen eller i kontakt med huden.

Ursprunget av eller användningsändamålet för det hittade strontiumet är för närvarande okänt. STUK fortsätter utreda ärendet i samarbete med företaget. Dessutom bestäms hur mycket strålande material som fortfarande finns kvar i skrotlasten.

Ytterligare information:
Byråchef Santtu Hellstén, tfn (09) 759 88 221
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Strålning i miljön
uppdaterad
16.12.2021 kl 17:29