Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null En americium-källa smältes i Torneå - ingen strålrisk för de anställda

En americium-källa smältes i Torneå - ingen strålrisk för de anställda

3.1.2017 kl 16:03
Webbnyhet

En radioaktiv americium-källa hamnade i ljusbågsugnen i smältverket på Outokumpus stålverk i Torneå. Smältningen av strålkällan orsakade ingen strålningsexponering för de anställda och de radioaktiva ämnena tog sig inte utanför fabriken.

Händelsen iakttogs på smältverket då de strålmätare som övervakar processen slog larm. Fabriken i Torneå har ett fungerande övervakningssystem och noggranna mätinstrument som gör att sådana här händelser kan iakttas. Strålsäkerhetscentralen (STUK) fick mycket snabbt information om händelsen tidigt på måndag morgon 2 januari 2017.

Personalen på smältverket använde andningsskydd efter att händelsen påträffades. De utsattes inte för någon strålrisk. Som en säkerhetsåtgärd skickades en utomstående arbetstagare för hälsogranskning, även om arbetstagaren inte alls utsatts för strålning.

Arbetet fortsätter på fabriken. De anställda använder andningsskydd tills STUKs laboratoriemätningar visar att det inte finns något radioaktivt damm i luften i arbetslokalerna.

Efter att americium smälts transporteras ämnet främst till det slagg som bildas vid smältningen och till viss del till rökgasdamm. På basis av tidigare motsvarande händelser vet vi att americiumet inte hamnar i det stål som tillverkas. Stålfabriken i Torneå tar prover på slagget och skickar dem till STUKs laboratorium för mätningar. Slagg och dammet i rökgasfiltret som innehåller americium samlas in på fabriken och lagras separat från annat material för senare slutförvaring.

Americium-241 används bland annat i brandvarnare och industriell mätutrustning som kräver sensitivitet. Outokumpus avtal med leverantörerna av återvunnet stål definierar tydligt att materialet inte får innehålla ämnen som strålar. Ibland hamnar dock americium-källor i smältverket tillsammans med återvunnet stål eftersom det är mycket svårt att iaktta americium bland det återvunna stålet ens med noggranna mätinstrument.

Mer information

Byråchef Santtu Hellstén, STUK, tfn (09) 759 88 221
Informatör Leena Hietanen, STUK, tfn (09) 759 88 215
Kommunikationschef Niina Kostiander, Outokumpu, fabriken i Torneå, tfn 040 767 5382

Strålning i arbete
uppdaterad
3.1.2017 kl 17:07