Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Driftstörningen på Olkiluoto kraftverk – anläggningen är stabil

Driftstörningen på Olkiluoto kraftverk – anläggningen är stabil

10.12.2020 kl 17:35
Meddelande

En allvarlig driftstörning som har orsakat snabbstopp inträffade enheten 2 på Olkiluoto kärnkraftverk idag klo 12.22. Störningen orsakades möjligen av ett fel i anläggningens rengöringssystem för reaktorvattnet. Situationen är nu stabil och anläggningen är i ett säkert tillstånd. Ingen strålning har kommit ut i omgivningen.

Det finns inget behov för skyddsåtgärder på grund av störningssituationen i Olkiluoto. Det är ingen fara utanför anläggningsområdet och inga utsläpp förväntas från anläggningen. Jodtabletter ska inte tas och man behöver inte söka skydd inomhus. Strålningssituationen i anläggningens omgivning är normal.

Anläggningens driftstörning startade då strålmätningssystem mätt högre nivåer innanför anläggningen. De här högre nivåerna mättes i utrymmen där strålningsnivåerna även under normal drift är höga. Därför jobbar man inte i de här utrymmena under normal drift. Kraftverkets anställda har inte utsatts för strålning och inga personskador har inträffat till följd av händelsen

I samband med händelsen isolerades enhetens reaktorinneslutning, vilket säkerställde säkerheten för anläggningen och miljön. Både kraftbolaget och STUK inledde beredskapsorganisationens verksamhet i enlighet med beredskapsplanen. Det finns inga tecken på bränsleläckage och det finns inte längre några exceptionella strålningsnivåer inuti anläggningen.

Detta är en exceptionell händelse. Anläggningens säkerhetssystem fungerade som planerat, vilket resulterat i en låg risk för strålningsexponering hos arbetare och miljön.

”STUK startade omedelbart beredskapsverksamheten i sin helhet eftersom exceptionella strålningsnivåer mättes inuti anläggningen. På STUK följer cirka 80 personer utvecklingen av situationen, men vi ser inte ett akut hot”, säger Petteri Tiippana, generaldirektör för Strålsäkerhetscentralen.

Dagens strålningssituation i Finland

STUK ger information på Twitter och webb.

SHMs och STUKs presskonferens 10.12.2020 klo 15.30. Inspelning: https://www.youtube.com/watch?v=dX-1LlnhLfM

Mer information

Medietjänst, tfn 010 850 4761

Stuk.fi https://www.stuk.fi
Twitter https://www.twitter.com/STUK_FI
Facebook https://www.facebook.com/sateilyturvakeskus
Flickr https://www.flickr.com/photos/stuk_fi/
Youtube https://www.youtube.com/user/sateilyturvakeskus

Kärnsäkerhet
uppdaterad
11.12.2020 kl 09:50