Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Det fanns ovanliga radioaktiva ämnen i havsvattnet utanför Olkiluoto

Det fanns ovanliga radioaktiva ämnen i havsvattnet utanför Olkiluoto

29.11.2019 klo 16:04
Verkkouutinen

I de prov som Strålsäkerhetscentralen (STUK) i september och oktober samlade från havet nära Olkiluoto fanns det ovanligt många radioaktiva ämnen som härstammade från kärnkraftverket. Mängderna var så pass små att de inte har någon betydelse för människan eller miljön.

Orsaken till upptäckterna visade sig vara ett fel i systemet för hantering av flytande avfall vid den första enheten på Olkiluoto kärnkraftverk. På grund av felet kan den evaporator som är avsedd för hantering av avloppsvatten inte användas, utan det vatten som släpps ut rengörs genom filtrering. Metoden är inte lika effektiv som avdunstning. Industrins Kraft säger att de ska åtgärda felet så snart som möjligt. Det har fastställts övre gränser för radioaktiviteten i kärnkraftverkets vattenutsläpp. På Olkiluoto underskrider utsläppen fortfarande gränserna tydligt.

I de prov som samlas från havet nära kärnkraftverken upptäcks då och då små mängder radioaktiva ämnen som härstammar från kraftverket. Proven i oktober och november var exceptionella eftersom de innehöll till exempel cesium-134 och jod-131, som upptäcks mycket sällan. Andra upptäckta radioaktiva ämnen var kobolt-60, krom-51, mangan-54 och cerium-141. Även mängderna cesium-137 och tritium var större än vanligt.

Laboratoriedirektör Aleksi Mattila på STUK konstaterar att de radioaktiva ämnen som nu upptäckts i praktiken inte påverkar radioaktiviteten i havsvattnet på något sätt. ”De upptäckta ämnena påverkar inte heller havsväxter eller djur. De radioaktiva ämnena i proven kan endast observeras med hjälp av mycket känsliga laboratoriemätningar”, säger han.

Mer information:
Laboratoriechef Aleksi Mattila, tfn (09) 759 88 437
Överinspektör Laura Togneri, tfn (09) 759 88 320
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Strålning i miljön