Tillbaka till föregående sida

Den i luften observerade jodens ursprung fortfarande okänt

Den i luften observerade jodens ursprung fortfarande okänt

11.11.2016 kl 16:00
Webbnyhet

Ännu i månadsskiftet oktober–november observerades det i luften i Kotka mycket små mängder radioaktiv jod, medan det i övriga Finland inte längre förekom sådana observationer. De senaste uppmätta luftproverna samlades in i Helsingfors 3–5.11 och 5–7.11. En del av proverna som samlades in i början av november har ännu inte mätts.

Proverna som samlades in 27.10–6.11 i Kotka innehöll 0,6 mikrobecquerel jod per kubikmeter. Mängden är mycket liten, knappt mätbar, och har ingen effekt på människors hälsa eller miljön.

Tidigare i oktober observerades jod även på andra håll i Finland. Därtill har man förutom i Finland även observerat jod i åtminstone Estland, Norge och Sverige.

Man känner fortfarande inte till jodens ursprung. Eftersom det i luftproverna endast förekommit jod, är det helt klart att joden inte härstammar från till exempel en kärnreaktor. Det är mer sannolikt att joden har hamnat i luften vid en anläggning som framställer eller behandlar jod. Radioaktiv jod används till exempel på sjukhus.

STUK övervakar halter av radioaktiva ämnen i luften

STUK övervakar halter av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland. Med hjälp av pumpar i insamlarna samlas partiklar i luften i ett glasfiberfilter och filtren analyseras sedan i ett laboratorium. Med denna metod kan man observera även väldigt små förändringar i strålningssituationen.

Dessutom övervakar STUK extern strålning i Finland genom nätverket för automatisk övervakning som består av 255 mätstationer. Mätstationen larmar omedelbart om strålningsnivån överskrider den normala bakgrundsstrålningen som är 0,05–0,3 mikrosievert per timme. Den normala variationen i extern strålning är större än vad som nu orsakats av den jodhalt som har uppmätts. Därför upptäcker inte övervakningsnätverket de halter som nu har mätts i utomhusluften.

Mer information:

Direktör Tarja K. Ikäheimonen, tfn (09) 759 88 596

Strålning i miljön
Dela denna sida

Dela denna sida