Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Den försvunna strålkällan i Helsingfors har hittats

Den försvunna strålkällan i Helsingfors har hittats

29.1.2020 kl 10:30
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) berättade i november om en strålkälla som var på villovägar i Helsingfors. Strålkällan har nu hittats.

Företaget som använde och var ansvarigt för mätinstrumentet som användes för mätning av höjden på vätskenivån och strålkällan som ingick hittade instrumentet i porten till sina verksamhetslokaler för drygt en månad sedan. Utredningen av händelsen pågår ännu. Polisen utreder om någon eventuellt har gjort sig skyldig till lagstridigt förfarande i ärendet.

Överinspektör Siiri-Maria Aallos-Ståhl från STUK är lättad att instrumentet och strålkällan hittats. Även om strålkällan vid korrekt användning och förvaring är ofarlig för miljön kan den vara hälsofarlig om den används oförsiktigt.

Sammanlagt används i Finland vid industrin, vid forskningsanläggningar och besiktningsorgan cirka 6 000 instrument som innehåller radioaktiva ämnen och som kräver tillstånd av STUK. Typiska användningsområden är till exempel instrument för mätning av ytnivån, vågar och densitetsmätare.

Mer information:
Överinspektör Siiri-Maria Aallos-Ståhl, tfn (09)75988241
Mediatjänster, tfn 0108504761

Strålning i arbete