Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null De radioaktiva ämnen som STUK observerat i Helsingfors och Kotka har ingen inverkan på strålningsläget

De radioaktiva ämnen som STUK observerat i Helsingfors och Kotka har ingen inverkan på strålningsläget

29.6.2020 kl 14:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) observerade i luftprovet som togs 16–17 juni i Helsingfors små mängder radioaktiva isotoper av kobolt, rutenium och cesium (Co-60, Ru-103, Cs-134 ja Cs-137). Även i det prov som samlades in i Kotka 15–22.6 observerades samma radioaktiva ämnen. Utöver dem observerade man i provet i Kotka även radioaktiva isotoper av zirkonium och niobium (Zr-95, Nb-95).

De radioaktiva partiklar som fanns i luften har inte haft någon inverkan på strålningsläget. STUK mäter strålningsläget på 260 automatiska mätstationer och stationernas mätresultat kan ses i realtid på STUK:s webbplats (Strålningsläget i dag). Strålningsläget har fortsättningsvis varit normalt.

Sammansättningen av de radioaktiva ämnen som observerats antyder att de härstammar från en kärnreaktors bränsle. Eftersom de observerade halterna är mycket små kan ämnena härstamma från normal kärnreaktordrift eller underhåll av en sådan.

STUK har varit i kontakt med de inhemska kärnkraftverken. De har inte i sin egen utsläppsövervakning observerat de ämnen som STUK observerat. Det är osannolikt att de observerade radioaktiva ämnena skulle härstamma från en inhemsk källa.

STUK övervakar halterna av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland. Mätningarna på mätstationen i Helsingfors görs alltid utifrån prov som samlats in under ett dygn. På andra stationer utförs mätningarna utifrån prov som samlats in under en vecka. Mer information om övervakning av radioaktiva ämnen i utomhusluften samt mätresultat av radioaktiva ämnen i utomhusluften finns  på STUK:s webbplats.

Observationer om samma radioaktiva ämnen har den senaste tiden även gjorts i Sverige (stralsakerhetsmyndigheten.se) och i Estland (keskkonnaamet.ee).

Mer information:
Aleksi Mattila, laboratoriedirektör tfn (09) 759 88 437
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Strålning i miljön