Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null De preciserande utredningarna av kärnkraftverkens produktförfalskningar fortsätter

De preciserande utredningarna av kärnkraftverkens produktförfalskningar fortsätter

5.1.2017 kl 11:35
Meddelande

STUK förutsatte i juni förra året, att de finländska kärnkraftverksbolagen Fortum och Industrins Kraft (TVO) ska utreda om deras kärnkraftverk har tagit emot utrustning med material vars kvalitet man inte kan vara helt säker på.

Orsaken till begäran om utredning var den anmälan som inkom från det franska bolaget Areva. Enligt anmälningen finns det brister, försummelser och förfalskningar i dokumenteringen av tillverkningen och granskningar av maskindelar som levererats till kärnkraftverk i Frankrike och eventuellt även i andra länder.

Fortum och TVO har från och med sommaren utrett vilken utrustning de misstänkta maskinleverantörerna har kunnat sända till de finländska kraftverken.

STUK fick i slutet av oktober en utredning av TVO om Olkiluotos reaktorer 1 och 2 som är i drift. Enligt utredningen finns det inga förfalskningar bland de delar som levererats till de reaktorenheter som är i drift och all granskad utrustning har uppfyllt kraven.

I slutet av december fick STUK en utredning om kärnkraftverket i Lovisa av Fortum. Enligt utredningen har ingen bristfällig eller förfalskad dokumentation hittills påträffats, men man tvingas till viss del ännu fortsätta utredningarna eftersom granskningen är krånglig och tidskrävande. Ytterligare information förväntas inkomma senast 31 mars 2017.

Även TVO fortsätter utredningarna kring Olkiluotos tredje reaktor, som håller på att byggas. Utredningarna riktar sig mot den franska fabriken Le Creusot som har tillverkat delar som installerats i OL3. Delarna sitter i reaktorns primärkrets och är alltså ytterst viktiga för säkerheten.

Byråchef Martti Vilpas vid STUK påminner om att TVO har övervakat tillverkningen av delarna vid fabriken. Även STUK har övervakat tillverkningen och testningen av delarna samt granskat delarna i samband med montage. Sålunda anser Vilpas det inte vara sannolikt att det skulle kunna finnas betydande problem i kvaliteten. ”Det får dock inte förekomma minsta rum för misstankar, så TVO och anläggningsleverantören måste utreda saken in i minsta detalj”, konstaterar han. En godkänd utredning är en förutsättning för att anläggningen kan få drifttillstånd. STUK förutsätter att de preciserande utredningarna står klara innan 30 april 2017.

Strålsäkerhetscentralens begäran om utredning: OL3 - tillverkning av de viktigaste komponenterna i primärkretsen vid Le Creusot Fabriken (på finska)

Mer information:

Byråchef Martti Vilpas, tfn (09) 759 88 655
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Kärnsäkerhet
uppdaterad
3.3.2017 kl 15:50