Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna uppmanar dig att undvika solarier på grund av hälsorisken

De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna uppmanar dig att undvika solarier på grund av hälsorisken

25.10.2019 kl 11:26
Webbnyhet

Användningen av solarier är bevisligen förbunden med risk för att drabbas av hudcancer och det finns ingen säker nedre gräns vid exponering för UV-strålning i solarier, konstaterar Finlands, Sveriges, Norges, Danmarks och Islands strålsäkerhetsmyndigheter i ett gemensamt ställningstagande.

Myndigheterna gav första gången ett motsvarande utlåtande år 2005. På grund av att frågan är så viktig togs den upp på nytt. Undersökningar som genomförts under den senaste tiden enbart förstärker orsakssammanhanget mellan användningen av solarier och förekomsten av hudcancer som fastställdes i tidigare undersökningar.

Solarier skyddar inte huden från att brännas

En undersökning som STUK genomfört visar att användningen av solarier år för år har avtagit i Finland. Av alla som besvarade enkäten i slutet av 2018 uppgav ungefär var fjärde att han eller hon hade använt solarier någon gång. Av kvinnorna hade 38 procent besökt solarier och av männen 15 procent. I fjol hade 1,5 procent av respondenterna besökt en solarieanläggning. Motsvarade procentsiffra var i Sverige 3, i Island 8 och i Norge 10.

Enligt undersökningen var den viktigaste orsaken för besök i solarium bland 15–25 åringar  solbränna och bland de äldre var den viktigaste orsaken att få solbränna före en resa till södern.

”Om man under vintersemestern vill åka på solsemester är det bra att komma ihåg att solariumbesök före resan inte skyddar huden mot solbränna utan endast ökar risken för hudcancer. Därför lönar det sig att inte besöka solarium och att skydda huden på semestern omsorgsfullt med hjälp av kläder, skugga och solkräm”, säger inspektör Anne Höytö vid Strålsäkerhetscentralen. 

Hudcancern har blivit vanligare under de senaste decennierna

Den cancerform som snabbast blir allt vanlig i Finland är hudmelanom. Enligt cancerorganisationerna insjuknade år 2017 916 män och 800 kvinnor i melanom. UV-strålningen är den viktigaste riskfaktorn i fråga om melanom. EU:s vetenskapliga kommitté för hälso- och miljörisker och nya risker (Scheer) har konstaterat att UV-strålningen från solen och från solarier är fullständigt karcinogena eftersom de både påbörjar uppkomsten av cancer och främjar dess utveckling.

Användningen av solarier har sedan 2012 varit förbjuden för personer under 18 år. Trots detta uppger en del av de unga att de har börjat besöka solarier som minderåriga. Det är solarieföretagaren som ansvarar för att användarna får tillräckliga anvisningar och vägledning när det gäller användningen av solarier och att personer under 18 år inte har åtkomst. I STUK:s undersökning hade över hälften av alla som besvarade enkäten lagt märke till att ögonskydd, skriftliga anvisningar, varningar om hälsoriskerna i anslutning till solarier, bruksanvisningar för anordningen och användningstiderna för olika hudtyper fanns tillgängliga på den plats där solariet användes.

De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna rekommenderar att besök i solarium undviks

Resultaten gällande användningen av solarium (Solarium ja auringonotto - på finska)

Information om UV-strålning och solarium

Ytterligare information:

Inspektör Anne Höytö, tfn (09) 759 88 305 / anne.hoyto(a)stuk.fi
Strålsäkerhetscentralens telefon för media: 010 850 4761

UV-säteily
uppdaterad
30.11.2020 kl 14:26