Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null De europeiska strålsäkerhetsmyndigheterna påminner om vikten av strålsäkerheten

De europeiska strålsäkerhetsmyndigheterna påminner om vikten av strålsäkerheten

28.11.2019 kl 11:00
Webbnyhet

Principen vid medicinsk användning av strålning är att nyttan, både vid undersökningar och vid vård, alltid skall vara större än skadan. Utredningar gjorda i Europa har emellertid visat att en betydande del av de radiologiska undersökningar som patienterna beordrats inte har varit nödvändiga och därigenom i onödan exponerat patienterna för strålning.

Inspektör Timo Helasvuo vid STUK ser kampanjen som behövlig också i Finland.  ”Den remitterande läkaren bör alltid avväga om undersökningarna är nödvändiga och ta i beaktande de risker som exponering för strålning innebär. Detta är någonting som ofta glöms bort vid det dagliga patientarbetet”, konstaterar Timo Helasvuo. Nya metoder som använder strålning utvecklas hela tiden och läkarna bör vara medvetna om den strålningsexponering som dessa metoder orsakar.

Sammanslutningen för de europeiska nationella myndigheterna för radiologiskt strålskydd HERCA:s (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) kampanj är riktad speciellt till läkare som remitterar patienter till fortsatta undersökningar. Genom kampanjen vill man påminna läkarna om saker som bör utredas innan man gör beslut om radiologisk undersökning.

STUK har publicerat ett material om HERCA:s kampanj på sina hemsidor. Materialet är anpassat till finska förhållanden (länkar öppnas i en ny flik):

HERCA:s kampanjsida (på engelska)

Tillägsuppgifter:
Inspektör Timo Helasvuo , tfn (09) 759 88 525
Mediatjänster, tfn 010 850 4761

Strålning i arbete
uppdaterad
29.11.2019 kl 16:52