Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Corona ändrar arbetssätten, men har inte påverkat kvaliteten eller kvantiteten av övervakningen av Fennovoimas projekt

Corona ändrar arbetssätten, men har inte påverkat kvaliteten eller kvantiteten av övervakningen av Fennovoimas projekt

4.6.2020 kl 13:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralens arbetstagare flyttade i mars från verksamhetslokalerna i Kasåkern i Helsingfors till att arbeta via fjärranslutningar. Efter detta har man även inom STUK:s och Fennovoimas kärnkraftverksprojekt lärt sig att göra distansinspektioner och hålla mötena som distansmöten.

Industrins Kraft Abp förbereder sig för att ta i bruk en ny kärnkraftverksenhet Projektchef Janne Nevalainen konstaterar att säkerhetsbedömningen sammantaget har framskridit snabbare under början av året än förra året. I december fick STUK uppdraget att bedöma den första delen av den preliminära säkerhetsspecifikationen som anknyter till ansökan om byggnadstillstånd.

”Detta första materialpaket behandlades i februari, även om vi ännu ska återkomma till det när Fennovoima har kompletterat det”, konstaterar Janne Nevalalainen.

I början av april lämnade Fennovoima den andra delen av den preliminära säkerhetsspecifikationen till STUK. Besluten gällande det blir färdiga i början av juni.
Coronabegränsningarna påverkar övervakningen av Fennovoimas kärnkraftverksprojekt så att de inspektioner som normalt görs ansikte mot ansikte har övergått till att utföras som distansinspektioner. Behandlingen av ärenden har ändå inte behövt flyttas eller annulleras på grund av coronasituationen.

Enligt projektchef Janne Nevalainen behövdes det mest eftertanke och planering för STUK:s första internationella distansinspektion, där anläggningsleverantören RAOS Projects verksamhet kontrollerades. I inspektionen deltog förutom STUK:s sakkunniga även sakkunniga från anläggningsleverantören och huvudplaneraren i Helsingfors, Sankt Petersburg och Moskva.

”Även denna inspektion lyckades bra”, konstaterar Janne Nevalainen. ”De ärenden som skulle behandlas under inspektionen behandlades och STUK fick den information som den behövde och kunde fatta sina egna beslut.

Arbetena i anslutning till övervakningen av Fennovoimas byggnadstillståndsskede är till största delen dokumentbehandling hos STUK. Övergången till distansarbete medförde inga ändringar i detta grundarbete. STUK har redan i åratal använt ett elektroniskt ärendehanteringssystem för sina inspektioner och andra IT-system som stöder inspektionerna. Mötena har mycket flexibelt övergått till webbmöten.

Mer information:
Tertialrapport för övervakningen av Hanhikivi 1 (på finska)
Projektchef Janne Nevalainen, tfn (09) 75988682
Medietjänst, tfn 0108504761

Industrins Kraft Abp förbereder sig för att ta i bruk en ny kärnkraftverksenhet, Olkiluoto 3, i Olkiluoto i Euraåminne. Fennovoima Ab planerar att bygga ett nytt kärnkraftverk, Hanhikivi 1, i Hanhikivi i Pyhäjoki. Posiva Oy bygger en inkapslings-slutförvaringsanläggning för förbrukat kärnbränsle i Olkiluoto i Euraåminne.

STUK övervakar projekten och publicerar rapporter om hur övervakningen framskrider varje tertial. Tertialrapporterna (på finska) hittar man via dessa länkar:

Kärnsäkerhet
uppdaterad
30.10.2020 kl 17:13