Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Branddetektorer i skrotavfall orsakade krångel för skrotföretagare

Branddetektorer i skrotavfall orsakade krångel för skrotföretagare

18.2.2020 kl 15:20
Webbnyhet

Branddetektorer som avger strålning orsakade stort extraarbete för skrotföretagare i Euraåminne. Branddetektorerna hittades till slut med hjälp av Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Eurajoen Romu Oy:s port för övervakning av strålning larmade den 17 januari när ett lass elektronikskrot levererades till skrotupplaget. Företagarens egna strålningsmätare visade inte vilket ämne det handlade om så STUK:s inspektör åkte till platsen för att utreda situationen.

I lasset hittades till slut åtta branddetektorer för industrin som innehöll strålkällorna radium (Ra-266) och americium (Am-241) och hade orsakat larm vid porten för övervakning av strålning. I lasset fanns dessutom flera branddetektorer för hushåll som också innehåller strålkällan americium.

”Branddetektorerna förorsakar ingen fara i normal användning och apparaterna som hittades i lasset förorsakade ingen fara för de personer som möjligen hanterade dessa”, konstaterar överinspektör Jorma Kuusisto från STUK.

Däremot orsakade händelsen mycket krångel för skrotföretagaren. Strålkällorna skulle ha orsakat ännu större problem om de hade gått vidare från skrotföretaget och hamnat vid ett stålverk för smältning. Vid smältningen förorsakar strålkällorna fara för arbetstagare i smältverket och kan kontaminera stålsmältverkets linje.

Denna gång upptäcktes strålkällorna i branddetektorerna redan på skrotupplaget, eftersom en av apparaterna även innehöll radium. Americium är väldigt svårt att upptäcka i skrotavfall ens med väldigt noggranna mätare.

Branddetektorerna som hittades i Euraåminne återlämnades till det företag som hade transporterat dem till Euraåminne. Transportföretaget körde dem vidare till ett företag som avlägsnar radioaktiva ämnen från detektorer och på tillbörligt sätt transporterar dem vidare för slutförvaring.

”Den entydiga instruktionen lyder att branddetektorer och brandvarnare inte ska kastas i skrotavfall”, betonar Jorma Kuusisto.

Konsumenten får återlämna brandvarnare till återvinningsställena för el- och elektronikapparater. Brandvarnare får inte slängas i blandavfallet. Du hittar ditt närmaste mottagningsställe på kierratys.info.  

Tilläggsuppgifter:
Överinspektör Jorma Kuusisto, tfn (09) 759 88 226
Mediatjänster, tfn 010 850 4761

Bildtext: Denna branddetektor för industrin som innehåller radium isotop 226 orsakade larm vid porten för skrotföretaget 17 januari 2020.

Strålning i arbete
uppdaterad
7.8.2020 kl 11:13