Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Blockkedja ger nya möjligheter för kontrollen av kärnmaterial

Blockkedja ger nya möjligheter för kontrollen av kärnmaterial

10.3.2020 kl 14:00
Meddelande

Framskridandet inom slutförvaring av använt kärnbränsle betonar vikten av en tillförlitlig kontroll av kärnmaterial. Med hjälp av en blockkedja skulle informationen om kärnmaterial kunna hållas oförändrad långt in i framtiden.

Strålsäkerhetscentralen (STUK), Henry L. Stimson Center och University of New South Wales presenterade i dag i Helsingfors möjligheterna som blockkedjeteknik medför för kärnmaterialredovisning och -tillsyn. ”SLAFKA”-systemet är i pilotskedet och är avsett att undersöka om man med en blockkedja skulle kunna lösa problem kring långvarig bevaring och behandling av uppgifter i kärnmaterialredovisningen.

I enlighet med fördraget om ickespridning av kärnvapen (NPT) övervakar den internationella atomenergiorganisationen IAEA att stater inte besitter orapporterade kärnmaterial och att kärnmaterialet förblir i fredlig användning. Detta säkerställs genom inspektioner och kärnmaterialredovisning som baseras på uppmätta uppgifter, till exempel mängden och kvaliteten på kärnmaterial som finns i kärnkraftverk. De nationella myndigheterna, i Finland STUK, och verksamhetsutövarna tillställer IAEA och Europeiska kommissionen de erforderliga rapporterna över användningen av kärnmaterial.

”I den nuvarande modellen baseras kärnmaterialredovisningen på elektroniska dokument, som är förknippade med bekanta problem: versionshantering, integriteten i uppgifterna och dataskydd förutsätter särskild uppmärksamhet. Med hjälp av blockkedjetekniken kunde registeruppgifterna på ett felfritt och oförändrat sätt vara tillgängliga för olika myndigheter. Samtidigt skulle vi få effektivare processer för den internationella kärnmaterialövervakningen, berättar Elina Martikka, chef för internationellt samarbete på Strålsäkerhetscentralen.

Slutförvaringen av kärnavfall medför nya utmaningar

Finland är ett särskilt intressant pilotområde för kärnmaterialredovisning baserad på blockkedjan, eftersom Posiva håller på att bygga väldens första slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle i Euraåminne.

”När det använda kärnbränslet sänks ner i berggrunden till nästan en halv kilometers djup och tunnlarna stängs, är det inte längre fysiskt möjligt att verifiera materialet. Detta betonar vikten av integriteten och hållbarheten hos kärnmaterialredovisningen, vilket blockkedjetekniken nu ska svara på”, säger Martikka.

Slutförvaring av högaktivt kärnavfall i berggrunden har såväl i Finland som internationellt bedömts vara det tryggaste sättet för att ta hand om använt kärnbränsle från kärnkraftverk. Den finländska kompetensen inom kärnavfallshantering väcker stort internationellt intresse, eftersom de flesta länder som använder kärnenergi fortfarande inte har löst avfallsfrågan.

SLAFKA

  • Ett projekt som genomförs av Strålsäkerhetscentralen, Henry L. Stimson Center och University of New South Wales.
  • Målet är att utveckla ett system som baseras på en blockkedja för kärnmaterialredovisningen.
  • SLAFKA baseras på plattformen Hyperledger Fabric DLT (Distributer Ledger Technology), som utvecklats av IBM och upprätthålls av Linux Foundation, och som är avsedd för företagsbruk för att skapa användaravgränsade system.
  • Fördraget om ickespridning av kärnvapen, Non-Proliferation Treaty (NPT) har i år varit i kraft under 50 år.

Tilläggsinformation:

Elina Martikka, chef för internationellt samarbete, tfn (09) 759 88 373, elina.martikka@stuk.fi
Mediatjänster, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
4.12.2020 kl 17:52