Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Avvikande händelse vid behandling av radioaktivt jod i Tikkakoski

Avvikande händelse vid behandling av radioaktivt jod i Tikkakoski

17.5.2017 kl 13:32
Webbnyhet

Tisdagen den 25 april skedde ett mänskligt misstag i läkemedelstillverkaren MAP Medical Technologies Oy:s lokaler i Tikkakoski, till följd av vilket det släpptes ut en mycket liten mängd radioaktivt jod i rummet och därigenom även ut i utomhusluften. Utsläppet äventyrande inte de anställdas eller invånarnas hälsa.

”Mängden jod (I-123) som hamnade i utomhusluften var så liten att den inte påverkade strålningsläget utanför MAP Medicals produktionslokaler i Tikkakoski. Stråldosen som utsläppet förorsakade var som störst i samma klass som den dos man får på grund av bakgrundsstrålningen om man vistas ett par minuter utomhus i Finland”, beskriver Jussi Aromaa, inspektör vid STUK. I produktionslokalerna i Tikkakoski finns just för avvikande situationer av detta slag ett noggrant system för övervakning av frånluften, som kontrollerar luften som leds ut ur lokalerna.

Lokalerna, där olyckan skedde, rengjordes omedelbart. Två anställda som ansvarade för rengöringen av lokalerna fick en mycket liten stråldos i sköldkörteln. Radioaktivt jod samlas särskilt i sköldkörteln. Doserna uppgick endast till en bråkdel av dosgränsen för anställda.

MAP Medical underrättade STUK omedelbart om det som inträffat.

”Trots att doserna som de anställda utsattes för var mycket små och långt ifrån de gränsvärden som Strålsäkerhetscentralen fastställt, underrättar vi Strålsäkerhetscentralen även om dessa små händelser, eftersom vi har själva fastställt mycket låga gränsvärden för vår verksamhet”, konstaterar Aki Puurunen, direktör som ansvarar för strålsäkerheten vid MAP Medical.

MAP Medical Technologies tillverkar radioaktiva läkemedel för bilddiagnostik av sjukdomar och livsfunktioner samt behandling av sjukdomar, såsom cancer. Också i december 2016 skedde ett liknande småskaligt läckage vid företagets verksamhetsställe i Tikkakoski. Företaget förbättrade då sina anvisningar för att kunna förebygga motsvarande händelser i framtiden. Händelsen skedde dock på nytt och företaget har således i sin rapport som den 15 maj 2017 lämnats in till STUK beskrivit ännu effektivare korrigeringsåtgärder.

Mer information

Inspektör Jussi Aromaa, tfn (09) 759 88 739
Kommunikationsspecialist Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Strålning i arbete
uppdaterad
17.5.2017 kl 13:40