Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Årsrevisionen vid Lovisa kärnkraftverk avslutades

Årsrevisionen vid Lovisa kärnkraftverk avslutades

23.10.2020 kl 14:00
Webbnyhet

Kärnkraftsbolaget Fortum Power and Heat slutförde årsrevisionen vid Lovisa kärnkraftverk den 23 oktober när kraftverkets första enhet togs i bruk efter revisionen. Cirka 30 av Strålsäkerhetscentralens (STUK) sakkunniga övervakade underhållsarbetet. Hälften utförde granskningar på plats och hälften på distans.

Trots coronaepidemin kunde Fortum ordna arbetet så att årsrevisionen vid båda enheterna utfördes enligt de ursprungliga planerna. Även STUK anpassade sitt arbete till situationen som orsakats av coronaviruset.

Årsrevisionen vid Lovisa inleddes 2 augusti med underhåll av den andra enheten och avslutades över två månader senare. Det större underhållet utförde Fortum vid den första enheten som genomgick inspektioner som utförs vart åttonde år. I slutet av det årliga underhållet upptäcktes problem i reaktorns huvudcirkulationspumpar, vars reparation STUK följde. STUK gav tillstånd att starta anläggningen efter att Fortum hade gjort en rapport om reparationerna.

Fortum ansvarar för årsrevisionen och för underhållsarbetets strål- och kärnsäkerhet. STUK övervakade att arbetet gjordes enligt bestämmelserna.

Under årsrevisionen gjorde Fortum arbeten för hanteringen av åldrandet av det över 40 år gamla kärnkraftverket. Bolaget fortsatte bland annat kraftverkets automationsreform och granskade skicket på den första enhetens reaktortryckbehållare.

Arbetstagarna som deltog i årsrevisionen fick stråldoser som klart underskred de dosgränser som föreskrivs i statsrådets förordning om joniserande strålning. Under årsrevisionen mätte STUK även arbetstagarnas interna stråldoser. Resultaten visade att ingen hade skadliga mängder radioaktiva ämnen i sin kropp.

Enligt STUK:s mätningar fanns det heller inga skadliga mängder radioaktiva ämnen i kärnkraftverkets omgivning under årsrevisionen. Mycket små mängder radioaktiva ämnen som härstammar från kraftverket upptäcktes dock vid noggranna mätningar, särskilt i havsmiljön. Så små mängder har i praktiken ingen inverkan på miljön eller människors hälsa.

Ytterligare information

Projektchef Tomi Koskiniemi, tfn (09) 759 88 642
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
30.10.2020 kl 15:38