Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Årsrevisionen på Lovisa kärnkraftverk startade under veckoslutet

Årsrevisionen på Lovisa kärnkraftverk startade under veckoslutet

21.8.2019 kl 15:12
Webbnyhet

Kärnkraftsbolaget Fortum Power and Heat Oy inledde årsrevisionen på Lovisa kärnkraftverk under söndagen den 18 augusti när bolaget stoppade enhet två i anläggningen för underhåll. När underhållet på enhet två är slutfört inleder Fortum underhållet på enhet ett. Fortum uppskattar att årsrevisionen tar sammanlagt cirka 35 dygn.

Strålsäkerhetscentralen övervakar att årsrevisionerna görs enligt kraven. Övervakningen innebär att arbetet följs på plats på kraftverket samt att planer och övriga dokument gås igenom och godkänns.

Under årsrevisionen i år inspekterar och vid behov reparerar Fortum även nöddieselgeneratorernas kylrör, i vilka bolaget upptäckte läckage vid prover förra månaden.

 

Ytterligare information:
Projektchef Tomi Koskiniemi, tfn 09 759 88 642
Medietjänst, tfn 010 850 4761

 

Ydinturvallisuus
uppdaterad
30.11.2020 kl 14:32