Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Årsrevisionen av kärnkraftverket Olkiluoto genomfördes tryggt

Årsrevisionen av kärnkraftverket Olkiluoto genomfördes tryggt

25.6.2018 kl 16:18
Webbnyhet

Årsrevisionen av kärnkraftverket i Olkiluoto har slutförts för detta år. Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakade årsrevisionen från planering till uppstart av anläggningen. Anläggningens tillståndshavare Industrins Kraft Abp (TVO) bär ansvaret för säkerheten när kärnkraftverket underhålls och är i drift.

Cirka 30 av STUK:s sakkunniga övervakade årsrevisionen i år. De säkerställde att TVO beaktade strålnings- och kärnsäkerheten under årsrevisionen. Till STUK:s övervakningsarbete hör alltid granskning av underhållsplanerna och uppföljning av arbetet på platsen. STUK övervakade också TVO:s och dess underleverantörers organisationers verksamhet under årsrevisionen.

Årsrevisionen i Olkiluoto i Euraåminne började i år den 22 april, när TVO stängde ned anläggningens enhet två för service. Under revisionen bytte TVO cirka en femtedel av kärnbränslet mot nytt och utförde de övriga normala årsrevisionsarbetena. Revisionen av enhet två slutfördes den sjätte maj.

Årsrevisionen av enhet ett i Olkiluoto, som började den 13 maj, varade längre än revisionen av enhet två. Under den bytte TVO ut bl.a. delar i primärkretsen, som transporterar radioaktivt vatten och ånga, till exempel reningssystemets värmeväxlare, havsvattenskondensorn och fem av de sex huvudcirkulationspumparna. Årsrevisionerna slutfördes när enhet ett på Olkiluoto kraftverk anslöts till det nationella nätet efter att STUK beviljat tillstånd för driftstart lördagen den 23. juni.

I anslutning till underhållsåtgärderna i år observerade STUK särskilt installationen och drifttagningen av det nya ångdrivna tilläggsvattensystemet, som är oberoende av elektricitet, vid de båda anläggningsenheterna. Det nya systemet förbättrar anläggningsenheternas säkerhet ytterligare vid eventuellt bortfall av elektriciteten. Andra övervakningsobjekt under årsrevisionen var brandbekämpningen, hanteringen av lösa delar och introduktionen av personalen i uppgifter som är viktiga för årsrevisionen.

Chefen för driftövervakning Niko Mononen från STUK säger att byte av stora delar i primärkretsen är ett moment som alltid kräver särskild omsorg med tanke på strålskyddet. ”Det viktigaste för den övervakande myndigheten är att både tillståndshavaren TVO och de anställda som utför underhållsarbetet i praktiken är förtrogna med de ämnen som de arbetar med och iakttar alla anvisningar.”

Stråldoserna underskred gränserna

I Olkiluoto underskred stråldoserna för de arbetstagare som deltog i årsrevisionen klart både de dosgränser som stadgas i strålskyddsförordningen och kraftbolagets egna dosgränser.

STUK övervakar radioaktiviteten i omgivningen kring kraftverket i Olkiluoto och tar med jämna mellanrum prover från luft, land och hav. Under årsrevisionen observerades mycket små mängder radioaktiv jod i luften vid de provtagningsstationer som finns nära kraftverket. Detta var väntat, då de bränslestavar som gått sönder under driftperioden avlägsnades från reaktorn under årsrevisionen. De observerade mängderna jod var så små att de känsliga mätinstrumenten nätt och jämnt kunde upptäcka dem. De hade ingen inverkan på miljöns eller människornas säkerhet.

Mer information

Projektchef Niko Mononen, tfn (09) 759 88 429

Kärnsäkerhet