Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Årsrevisionen av kärnkraftverket i Olkiluoto har slutförts och övervakats för detta år

Årsrevisionen av kärnkraftverket i Olkiluoto har slutförts och övervakats för detta år

9.6.2020 kl 12:15
Webbnyhet

Årsrevisionen av de kraftverksenheter som är i drift i kärnkraftverket i Olkiluoto har slutförts för detta år. På grund av coronaepidemin var årsrevisionen kortare än ursprungligen planerats. STUK gav tillstånd för driftstart åt anläggningens första enhet och Industrins Kraft Abp (TVO) startade elproduktionen 8.6. STUK övervakar kärnkraftverkens årsrevisioner och deras förberedelser. Tillståndshavaren, kärnkraftsbolaget bär alltid ansvaret för underhållet och för kärnkraftverkets driftsäkerhet.

På grund av coronaepidemin flyttade Industrins Kraft fram några arbeten som planerats in för kraftverkets första enhet. På detta sätt kunde man minska antalet arbetstagare som deltog i årsrevisionen och därmed skydda arbetstagarna från coronaviruset. I årsrevisionen utnyttjades även många specialarrangemang för att förhindra smitta.

Driftstoppet för bränslebyte för kraftverkets andra enhet började 10.5 och slutade 21.5. Coronasituationen inverkade inte på den andra enhetens underhåll, men på grund av situationen blev det ändringar i det planerade större underhållet för den första enheten.
Industrins Kraft flyttade fram bland annat sådana underhållsarbeten som inte var omedelbart nödvändiga. STUK godkände till exempel att det tryckprov för primärkretsen som krävs i samband med förnyandet av drifttillståndet kan utföras i samband med årsrevisionen 2021. Resultaten från hållfasthetsanalysen av reaktortryckbehållaren och de goda erfarenheterna av tryckprovet på OL2 förra året stöder att en framflyttning av tryckprovet med ett år inte äventyrar anläggningens säkerhet. Årsrevisionen för kraftverkets första enhet började 24.5 och slutade 8.6.

Projektchef Niko Mononen berättar att på grund av den situation corona orsakat ändrade STUK sina inspektions- och övervakningsrutiner en aning. Man tog hand om hälsan för STUK:s inspektörer och de som utförde årsrevisionsarbetet. STUK utförde till exempel endast de nödvändiga inspektionerna på själva kraftverket och övervakade en del av föremålen för inspektion mer än tidigare via fjärranslutningar.

Cirka 30 av STUK:s sakkunniga övervakade årsrevisionen, hälften i kraftverket och hälften via fjärranslutningar. Även normalt sett består en stor del av övervakningen av årsrevisioner av kontroll av dokument, vilket inte kräver att kraftverket besöks. Niko Mononen betonar att även med de nya sätten utfördes övervakningen med samma noggrannhet och i samma omfattning som tidigare.

Strålskyddet för de anställda som deltog i årsrevisionen löpte enligt planerna. Stråldoserna som arbetstagarna fick underskred klart både de dosgränser som föreskrivs i strålskyddsförordningen och kraftbolagets egna fastställda dosgränser.

Tilläggsuppgifter
Projektchef Niko Mononen, tfn (09) 759 88 429
Medietjänst 010 850 4761

Kärnsäkerhet