Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Årsrevisionen av kärnkraftverket i Olkiluoto har övervakats för i år

Årsrevisionen av kärnkraftverket i Olkiluoto har övervakats för i år

16.6.2021 kl 18:12
Webbnyhet

Årsrevisionen av enheterna 1 och 2 vid Industrins Kraft Abp:s kärnkraftverk i Olkiluoto är över i år. Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakade årsrevisionen och dess förberedelser.

Industrins Kraft påbörjade årsrevisionen av enhet 1 vid anläggningen den 25 april. Årsrevisionen av enhet 1 slutade den 11 maj. Årsrevisionen av enhet 2 utfördes mellan den 16 maj och den 18 juni. Ansvaret för säkerheten vid underhåll och drift av anläggningen ligger alltid hos anläggningens tillståndshavare, som i fråga om kärnkraftverken i Olkiluoto är Industrins Kraft.

Årsrevisionen av kärnkraftverket i Olkiluoto övervakades av ca 30 sakkunniga vid STUK som kontrollerade att arbetet utfördes under beaktande av kärn- och strålsäkerheten.

Det här var den andra årsrevisionen i Olkiluoto som utfördes under coronapandemin. Projektledare Niko Mononen från STUK konstaterar att coronaläget påverkade övervakningsrutinerna vid årsrevisionen i viss omfattning. STUK genomförde största delen av inspektionerna på plats, men i övervakningsarbetet användes också distansförbindelser.

På grund av coronapandemin senarelade Industrins Kraft i fjol underhållsarbeten som inte behövdes omedelbart och som kunde senareläggas utan att försämra anläggningens säkerhet. På detta sätt kunde Industrins Kraft skydda arbetstagarnas hälsa. Ett av de arbeten som senarelades i fjol med STUK:s tillstånd var tryckprovet av primärkretsen för enhet 1, och som förutsätts då drifttillståndet förnyas. Industrins Kraft utförde nu provet acceptabelt. Industrins Kraft gjorde ett motsvarande tryckprov av primärkretsen i enhet 2 år 2019.

I år utförde Industrins Kraft alla underhållsarbeten vid årsrevisionen i enlighet med den på förhand uppgjorda planen. Niko Mononen konstaterar att coronaläget inte har orsakat någon reparations- eller underhållsskuld som påverkar säkerheten. STUK beviljade anläggningsenheterna starttillstånd efter årsrevisionen.

STUK övervakade strålskyddet för de anställda som deltog i årsrevisionen. Även denna del av årsrevisionen gick som planerat. Arbetstagarnas stråldoser underskred klart både de dosgränser som föreskrivs i statsrådets förordning och de dosrestriktioner som kraftbolaget själv har fastställt.

Mer information:
Projektledare Niko Mononen tfn (09) 759 88 429
Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
2.7.2021 kl 13:27