Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Antalet isotopundersökningar oförändrat, antalet behandlingar ökar

Antalet isotopundersökningar oförändrat, antalet behandlingar ökar

15.2.2023 kl 12:30
Meddelande

I Finland utfördes år 2021 cirka 43 000 isotopundersökingar baserade på användning av radioaktiva ämnen. Antalet isotopbehandlingar som utfördes uppgick till nästan 3 000. Strålsäkerhetscentralen utredde antalet behandlingar och undersökningar samt stråldoserna som de orsakade.

Antalet iosotopundersökningar i Finland har följts sedan 1975. År 2021 genomfördes 43269 undersökningar.

Strålsäkerhetscentralens (STUK) rapport "Isotooppitutkimukset ja -hoidot Suomessa vuonna 2021” (Isotopundersökingar och -terapier i Finland år 2021) publicerades i februari 2023 och presenterar antalet undersökningar, behandlingar och utrustning som används inom nukleärmedicinsk avbildning samt uppskattar strålningsexponeringen som undersökningarna. förorsakat vuxna.

Författaren till rapporten, inspektör Iida Kuurne, berättar att man har undersökt i rapporten den genomsnittliga stråldosen från isotopundersökningar som genomfördes år 2021 och effekten på finländarnas sammanlagda totala stråldos.

Enligt Iida Kuurne visar resultaten att endast en liten del av den stråldos som finländarna får orsakas av isotopradionuklidundersökingar. En vuxen som deltar i en enskild isotopundersökning får en genomsnittlig dos på 3,4 millisievert (mSv) från radiofarmaka och en dos på 2,1 mSv från en datortomografiundersökning om en sådan utförs tillsammans med isotopundersökningen.

När strålningsexponeringen som orsakas av isotopundersökningar fördelas mellan alla finländare är stråldosen mindre än 0,05 mSv per invånare per år. Dosen har ökat något under de senaste tio åren. Ökningen beror på att antalet datortomografiundersökningar har ökat. Finländarnas genomsnittliga stråldos är 5,9 millisievert per år. Mer än fem millisievert härstammar från naturens radioaktiva ämnen, huvudsakligen radon.

Det totala antalet isotopundersökingar har varit stabilt under de senaste tjugo åren. De vanligaste isotopundersökningarna var diagnostisk avbildning av tumörer och undersökningar av benstomme, mjukvävnad och cirkulationsorgan. De mest använda radioaktiva ämnena inom bilddiagnostik var teknetium-99m, fluor-18 och jod-123.

Antalet isotopbehandlingar har ökat varje år under de senaste tio åren. Jämfört med 2009 hade antalet behandlingar stigit med 58 procent år 2021. De vanligaste isotopbehandlingarna är behandling av hypertyreos och cancer. Ökningen av antalet isotopbehandlingar beror på nya typer av behandlingar som använder bland annat lutetium-177 för att behandla prostatacancer. De mest andvända radioaktiva ämnena var jod-131, lutetium-177 och radium-223.

Liksom i andra strålbehandlingar, måste strålning användas tillräckligt i radionuklidterapi för att uppnå en terapeutisk effekt. Internationell praxis är att strålexponering på grund av strålbehandlingar inte beaktas när man beräknar medborgarnas totala exponering för strålning.

Kontakter:
Inspektör Iida Kuurne, tfn (09) 759 88 2626
Överinspektör Sampsa Kaijaluoto, tfn (09) 759 88 2542
Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Länkar:
Isotooppitutkimukset ja -hoidot Suomessa vuonna 2021
Datamaterial som rapporten bygger på (på finska)

Meddelande
nukleär medicinska undersökningar
stråldor
uppdaterad
15.2.2023 kl 12:42