Tillbaka till föregående sida

Ångläckan i Sosnovyj Bor 18.12.: Ingen avvikande radioaktivitet upptäcktes vid STUK:s kontrollmätningar i Finland

Ångläckan i Sosnovyj Bor 18.12.: Ingen avvikande radioaktivitet upptäcktes vid STUK:s kontrollmätningar i Finland

21.12.2015 kl 16:32
Webbnyhet

Den läcka av ånga som skedde i enhet två i kärnkraftverket i Sosnovyj Bor den 18 december 2015 visade sig inte som avvikande radioaktivitet i Finland. Luftprov som samlades in i Kotka och Imatra analyserades under veckoslutet vid Strålsäkerhetscentralen (STUK). Inte ens mycket exakta och långa laboratoriemätningar visade några tecken på radioaktiva ämnen som skulle kunna härstamma från Sosnovyj Bor.

I provet från Kotka observerades en mycket liten mängd (0,8-miljontedel becquerel i en kubikmeter luft) cesium-137, som observeras i luftprov regelbundet. Det härstammar från kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl år 1986. En liten mängd av de partiklar som fallit på marken kan stiga upp i ytluften med vinden och luftströmningar och därigenom synas i luftprov. Mängderna är så små att de inte har betydelse med tanke på strålskyddet.

När ångläckan skedde på eftermiddagen i fredags gick luftströmningarna från Sosnovyj Bor mot Östra Finland. STUK säkerställde situationen på mätstationen i Imatra redan på fredagen, och ingen avvikande radioaktivitet upptäcktes.
 
Efter ångläckan hade STUK kontakt med den ryska säkerhetsmyndigheten och med kraftverket. Ångläckan orsakades av ett rörhaveri i turbinhallen, och reaktorn stoppades som en normal säkerhetsåtgärd. Ångläckan kunde hejdas på fredagskvällen. Kraftverksenheten är fortfarande ur användning.

Mätresultaten läggs ut på STUK:s webbplats

STUK övervakar radioaktiviteten i utomhusluften med luftsamlare på åtta orter i Finland: Helsingfors, Imatra, Ivalo, Kajana, Kotka, Kuopio, Rovaniemi och Sodankylä. Luftsamlarna suger in stora mängder luft genom ett filter, varvid partiklarna i luften fastnar på filtret. Med långa laboratoriemätningar som tar flera dagar är det möjligt att upptäcka radioaktiva ämnen med en sådan precision att det nästan är möjligt att räkna antalet atomer. Även gasformig jod från ett kärnkraftverk skulle synas i mätresultaten om sådan jod fanns i luften. När mätresultaten blir färdiga, publiceras de på STUK:s webbplats.

Strålningen i miljön följs dessutom upp med hjälp av ett nätverk för övervakning av extern strålning, som omfattar 255 mätstationer runt om i Finland. Mätresultaten uppdateras automatiskt på STUK:s webbplats.

Mätresultaten för extern strålning och radioaktivitet i utomhusluften finns också att få som öppna data på STUK:s webbplats (på finska sidor).

Ytterligare information:

Direktör Tarja K. Ikäheimonen,  tfn (09) 759 88 596
Informatör Riikka Laitinen-Sorvari, tfn (09) 759 88 210

Kärnsäkerhet
uppdaterad
21.12.2015 kl 16:35
Dela denna sida

Dela denna sida