Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Allvarlig driftstörning på Olkiluoto kraftverket

Allvarlig driftstörning på Olkiluoto kraftverket

10.12.2020 kl 14:34
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har fått information den 10.12.2020  klockan 13:00 om en allvarlig  driftstörning som har orsakat snabbstopp på Olkiluoto kraftverks anläggning 2. Kraftverket och STUK har startat sin beredskapsorganisation.

Anläggningens driftstörning startade då strålmätningssystem mätt högre nivåer inom anläggningen. Enligt informationen som  STUK har, fått har ingen strålning släppts i omgivningen från anläggningen.  Strålningssituationen i anläggningens omgivning är normal.

Dagens strålningssituation i Finland

STUK utreder situationen.

STUK ger information på Twitter och webb.

Mer information

Medietjänst, tfn 010 850 4761

Stuk.fi https://www.stuk.fi
Twitter https://www.twitter.com/STUK_FI
Facebook https://www.facebook.com/sateilyturvakeskus
Flickr https://www.flickr.com/photos/stuk_fi/
Youtube https://www.youtube.com/user/sateilyturvakeskus

Kärnsäkerhet
uppdaterad
11.12.2020 kl 10:18