Ämnen
Aktuellt

Strålningsläget i dag

I Finland finns ett automatiskt övervakningsnätverk för extern strålning som består av ca 260 mätstationer.
0,102µSv/h
0,00–0,10 µSv/h
0,30–0,40 µSv/h
0,10–0,20 µSv/h
0,40– µSv/h
0,20–0,30 µSv/h
I Finland finns ett automatiskt övervakningsnätverk för extern strålning som består av ca 260 mätstationer.