STUK valvoo ja varoittaa

STUK valvoo ja varoittaa

Säteily on luonnollinen osa elinympäristöä. Ihminen saa pieniä määriä säteilyä koko ajan. Säteily voi olla peräisin luonnosta, avaruudesta tai ihmisen toiminnasta.

Yleensä säteily on niin heikkoa, että siitä ei ole haittaa terveydelle. Jos ihminen altistuu voimakkaalle säteilylle, sillä voi olla vaikutuksia terveyteen.

Säteilyturvakeskuksen tavoite on, että suomalaiset saavat mahdollisimman vähän säteilyä.

Säteilyturvakeskuksen toiminta on laajaa, ja sillä on useita tehtäviä. Säteilyturvakeskus

  • seuraa säteilytilannetta koko Suomen alueella ja varoittaa uhkaavasta säteilyvaarasta,
  • valvoo ydinvoimalaitosten toimintaa
  • edistää radioaktiivisen radonin torjuntaa kodeissa ja työpaikoilla,
  • tiedottaa säteilystä ja sen vaaroista.

Säteilyä käytetään hyödyksi esimerkiksi teollisuudessa ja terveydenhoidossa, kuten röntgentutkimuksissa. STUK valvoo, että säteilyä käytetään hyödyksi oikein ja turvallisesti.