Suojautuminen

Suojautuminen säteilyvaaratilanteessa

Kun tapahtuu vakava säteilyvaaratilanne, keskeisiä suojelutoimia ovat:

  • suojautuminen sisälle
  • joditablettien ottaminen
  • liikkumisen rajoittaminen
  • maataloustuotannon suojaaminen.

Ohjeet suojautumista varten annetaan radion ja television välityksellä.

Ydinvoimalaitoksen lähialueen evakuointi

Jos ydinvoimalaitoksessa tapahtunut onnettomuus aiheuttaa säteilyvaaran, evakuoidaan voimalaitoksen lähialue viiden kilometrin etäisyydellä. Ihmiset siirretään tällöin pois alueelta hyvissä ajoin ennen radioaktiivisten aineiden pääsyä ympäristöön.

Evakuointia voidaan harkita 20 kilometriin asti ydinvoimalaitoksesta. Jos evakuointia ei tehdä, alueella suojaudutaan sisätiloihin.

Suojautuminen sisätiloihin

Jos ydinvoimalaitoksesta pääsee ilmaan suuria määriä radioaktiivisia aineita, ihmisten pitää suojautua sisätiloihin ja ottaa joditabletti. Yli 20 kilometrin etäisyydellä voimalaitoksesta riittää, kun suojautuu sisätiloihin.

Radioaktiiviset aineet liikkuvat tuulen mukana. Sisätiloissa pitää pysyä, kunnes radioaktiivinen pilvi on ohittanut paikan. Tällöin vältytään radioaktiivisen ulkoilman hengittämiseltä ja radioaktiivisten aineiden säteilyltä.

Sisälle suojaudutaan koteihin, työpaikoille, kouluihin, päiväkoteihin ja hoitolaitoksiin. Viranomaiset kertovat, milloin ja millä alueella tulee suojautua sisätiloihin ja miten kauan suojautuminen kestää. Sisällä oleminen on tarpeen yleensä korkeintaan vuorokauden ajan.

Kun viranomaiset ilmoittavat, että radioaktiivinen pilvi on mennyt ohi, pitää sisätilat tuulettaa ja siivota heti.

Sisälle suojautumista lievempi varotoimi on välttää liikkumista ulkona. Erityisesti lasten ulkona oleskelua pitää rajoittaa.

Ympäristön puhdistus

Kun radioaktiivinen pilvi on ohittanut alueen, hengitysilmassa ei enää ole radioaktiivisia aineita. Sen sijaan niitä on maassa ja kaikilla pinnoilla.

Saastuneen alueen eli laskeuman laajuus ja säteilyn voimakkuus tutkitaan nopeasti lentokoneesta tehtävillä mittauksilla. Saastunutta aluetta ryhdytään tarpeen mukaan puhdistamaan. Tällöin pitää ottaa huomioon puhdistusta tekevien henkilöiden suojaaminen ja turvallisuus.

Tarvittaessa väestö voidaan siirtää määräajaksi pois saastuneilta alueilta.
Ympäristöön jäävien radioaktiivisten aineiden luonnollinen poistuminen ympäristöstä voi kestää kauan. Ensimmäisen vuoden aikana säteilyn määrä tosin pienenee merkittävästi.

Joditablettien ottaminen

Vakavassa ydinonnettomuudessa ilmaan voi vapautua radioaktiivista jodia. Tällöin viranomaiset voivat kehottaa ottamaan joditabletteja. Kehotus annetaan, jos ennustetaan, että hengitettävässä ilmassa tulee olemaan suuria määriä radioaktiivista jodia.
Radioaktiivinen jodi kulkeutuu hengityksen mukana keuhkoihin ja kerääntyy kilpirauhaseen. Joditabletti estää radioaktiivisen jodin kertymisen kilpirauhaseen.
Tärkeää on, että joditabletti otetaan oikeaan aikaan. Liian aikaisin tai liian myöhään otettu joditabletti ei suojaa tarpeeksi tehokkaasti. Joditabletit suojaavat vain jodilta, eivät muilta radioaktiivisilta aineilta.

Joditabletteja saa ostaa apteekista.

Suojautuminen väestönsuojiin

Ydinaseen räjäytyksen vaikutuksilta pitää suojautua väestönsuojiin. Väestönsuojaan on suojauduttava jopa satojen kilometrien päässä räjähdyspaikasta. Jos väestönsuojaa ei ole, pitää suojautua sisätiloihin.

Säteilyvaarallisen alueen koko riippuu räjähteen koosta, räjähdyskorkeudesta ja säätilasta.

Kulkurajoitukset

Viranomaiset voivat rajoittaa ihmisten pääsyä uhatulle tai saastuneelle alueelle, kunnes alueen turvallisuus on varmistettu.

Alueelle pääsevät vain välttämättömiä toimenpiteitä tekevät henkilöt.

Maataloustuotannon suojaaminen

Jos ilmassa on radioaktiivisia aineita, on tärkeää suojata maatalouden tuotteet. Suojaamisella estetään radioaktiivisten aineiden pääsy elintarvikkeisiin.

Kun säteilyvaara uhkaa, viranomaiset kehottavat maanviljelijöitä suojaamaan kotieläimet sisätiloihin. Myös eläinten rehu ja juomavesi pitää suojata. Kehotus annetaan jo hyvin lievässä säteilytilanteessa, sillä radioaktiiviset aineet kulkeutuvat tehokkaasti maitoon ja lihaan.

Harkittavia toimenpiteitä ovat myös pelloilla kasvavan rehun talteenotto ennen radioaktiivisen pilven saapumista sekä puhtaan juomaveden varaaminen kotieläimille.
Laskeuma-alueella oleville maatiloille annetaan ohjeet puhtaan rehun tuottamiseksi ja puhtaan rehun hankkimiseksi laskeuma-alueen ulkopuolelta.

Peltojen lannoitus ja muokkaus vähentävät tehokkaasti maataloustuotteisiin kulkeutuvien radioaktiivisten aineiden määrää.

Elintarvikkeiden puhtaus

Viranomaiset valvovat, että kaupasta saatavat elintarvikkeet ovat puhtaita radioaktiivisista aineista.

Euroopan unioni (EU) on säätänyt rajat radioaktiivisten aineiden määrille elintarvikkeissa. Rajoja pitää noudattaa koko EU:n alueella. Rajat koskevat myös EU:n ulkopuolelta tulevia elintarvikkeita.

Elintarvikkeisiin joutuvien radioaktiivisten aineiden määrää voidaan vähentää valmistusmenetelmillä. Esimerkiksi radioaktiivinen aine vähenee huomattavasti, kun maidosta valmistetaan juustoa. Juusto kypsyy pitkään varastossa, ja pitkän kypsymisajan aikana siihen mahdollisesti jäänyt radioaktiivinen jodi häviää lähes kokonaan.

Säteilyvaaratilanteen jälkeen voidaan joidenkin elintarvikkeiden käyttöä joutua rajoittamaan. Viranomaiset antavat tiedotusvälineissä ohjeita ja suosituksia, mitä ruoka-aineita voi turvallisesti käyttää. Ohjeet voivat koskea esimerkiksi marjojen, sienten, riistaeläinten ja kalojen käyttöä.