Mikä Suomea voi uhata?

Mikä Suomea voi uhata?

 

  

Vaikutukset  

Ydinräjäytys    

Vaarallisen alueen laajuus riippuu ydinaseen koosta ja räjähdyskorkeudesta. Säteilysairauden oireita voi saada jopa usean sadan kilometrin etäisyydellä räjäytyspaikasta. Paras suoja on väestönsuoja.   

Vakava ydinvoimalaitosonnettomuus   

Onnettomuuslaitoksella tai aivan sen läheisyydessä voi saada säteilysairauden oireita. Syöpä voi lisääntyä saastuneilla alueilla useita vuosia onnettomuuden jälkeen. Radioaktiivisen pilven kulkureitillä olevat suojautuvat sisätiloihin. Joditabletti suojaa kilpirauhasta, jos ilmassa on radioaktiivista jodia.   

Ydinkäyttöiset satelliitit   

Turvajärjestelmillä on pyritty siihen, että terveydelle vaarallisia radioaktiivisia kappaleita ei putoa maahan. Jos satelliitin reaktorisydän kuitenkin syöksyy maahan, vaara-alue eristetään ja puhdistetaan.   

Ydinkäyttöiset alukset   

Vakava reaktorionnettomuus ydinkäyttöisellä aluksella ei edellytä suojelutoimenpiteitä Suomessa.    

Käytetty ydinpolttoaine   

Käytetty polttoaine on eristetty elinympäristöstä välivarastoihin odottamaan loppusijoitusta. Jos käytetyn polttoaineen kuljetuksessa tapahtuisi vakava onnettomuus, seuraukset ulottuisivat vain muutamien satojen metrien etäisyydelle onnettomuuspaikasta. Suomessa käytettyä polttoainetta ei kuljeteta ennen vuotta 2020.   

Ydinjätekeskittymät    

Kuolan niemimaalla olevissa huonokuntoisissa varastoissa on käytettyä ydinpolttoainetta, joka on peräisin ydinkäyttöisistä sukellusveneistä. Ne ovat ympäristöuhka paikallisesti. Ne eivät aiheuta vaaraa Suomessa.    

Säteilylähteiden hyötykäyttö   

Säteilyn käytön turvallisuutta sairaaloissa, teollisuudessa ja tutkimuksessa valvotaan. Niihin liittyvän onnettomuuden vaikutukset rajoittuisivat lähiympäristöön, lähinnä sisätiloihin.  

Säteilylähteiden lainvastainen käyttö   

Jos radioaktiivisia aineita levitetään ympäristöön tavanomaisen räjähteen avulla tai muilla keinoin, säteily voi aiheuttaa terveyshaittoja, jos saastumista ei havaita ajoissa. Saastuneen ympäristön puhdistaminen voi olla vaativaa. Räjäyttämällä levitetty radioaktiivinen aine voi saastuttaa muutaman neliökilometrin alueen.    

Jos voimakkaalla säteilylähteellä ei ole suojusta, säteily voi vaikuttaa ihmisten terveyteen noin sadan metrin säteellä. Säteilyä voivat saada jopa useiden satojen metrien etäisyydellä olevat. Radioaktiivisten aineiden salakauppa ja salakuljetus voivat aiheuttaa terveysriskin salakuljettajille, vastaanottajille ja sivullisille.