Esimerkkejä säteilyannoksista

Esimerkkejä säteilyannoksista ja annosnopeuksista

Becquerel ja sievert

Radioaktiivisen aineen aktiivisuus ilmoitetaan yksiköllä, jonka nimi on becquerel (lausutaan bekrel). Sen lyhenne on Bq. Yksi becquerel tarkoittaa yhden atomiytimen virityksen purkautumista sekunnin aikana. Becquerelien määrä ilmaisee säteilyn voimakkuuden.

Elintarvikkeissa olevien radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ilmoitetaan becquereleinä kiloa tai litraa kohti (Bq/kg tai Bq/l).

Ihmisen saaman säteilyannoksen määrä ilmoitetaan yksiköllä, jonka nimi on sievert (lausutaan siivert). Sen lyhenne on Sv. Annos ilmoitetaan usein sievertin tuhannesosina eli millisieverteinä (mSv) tai miljoonasosina eli mikrosieverteinä (µSv). 

Annosnopeus ilmaisee, kuinka suuren säteilyannoksen ihminen saa tietyssä ajassa. Annosnopeuden yksikkö on sievertiä tunnissa (Sv/h).

Esimerkkejä säteilyannoksista
6000 mSv Annos, joka äkillisesti saatuna saattaa johtaa henkilön kuolemaan.
1000 mSv Annos, joka alle vuorokaudessa saatuna aiheuttaa säteily­sairauden oireita, esimerkiksi väsymystä ja pahoinvointia.
100 mSv Suurin säteilytyöntekijälle sallittu annos 5 vuoden aikana.
5,9 mSv Suomalaiselle säteilystä aiheutuva keskimääräinen annos vuodessa (laskettu vuoden 2018 tietojen perusteella).
2 mSv Annos, jonka lentokoneessa työskentelevä saa avaruudesta tulevasta säteilystä vuodessa.
0,1 mSv Keuhkojen röntgenkuvauksesta potilaalle aiheutuva annos.
0,01 mSv Hammasröntgenkuvauksesta potilaalle aiheutuva annos.

    

Esimerkkejä annosnopeuksista 
100 µSv/h Sisälle suojautuminen on tarpeen.  
5 µSv/h Tshernobylin onnettomuuden aikana suurin mitattu annosnopeus Suomessa. 
5 µSv/h Annosnopeus lennettäessä 12 kilometrin korkeudessa. 
0,2 –0,4 µSv/h  Annosnopeus, jonka ylittyessä automaattinen säteilymittari hälyttää STUKin päivystäjän. 

Suomessa jokaisella mittausasemalla on oma hälytysraja, jonka taso määräytyy asemakohtaisesti. Hälytysrajat Suomessa ovat 0,2 - 0,4 µSv/h. Erot johtuvat pääasiassa mittausanturin ympärillä olevan maaperän luonnon radioaktiivisuuden tasosta.
0,05–0,30 µSv/h Luonnon taustasäteily Suomessa.