Säteilyvaara ja suojautuminen

Säteilyvaara ja suojautuminen

Vakavan säteilyvaaran todennäköisyys Suomessa on hyvin pieni. Riski on kuitenkin olemassa, joten onnettomuuteen on varauduttu. Säteilyturvakeskus seuraa jatkuvasti säteilytilannetta koko Suomen alueella. Säteilyturvakeskukseen tulee nopeasti tieto pienistäkin tapahtumista ja havainnoista, jos säteilyn määrä lisääntyy. Jos säteilyvaara uhkaa, vaaratilanteesta kerrotaan heti radiossa ja televisiossa. Samalla annetaan ohjeet, miten ihmisten pitää toimia.

Vakavan säteilyvaaran voi aiheuttaa Suomessa joko ydinaseräjäytys tai vakava onnettomuus ydinvoimalaitoksessa. Vakava säteilyvaara vaatii suojautumista sisätiloihin ja joditabletin ottamista tai jopa suojautumista väestönsuojaan.

Tärkeää on, että tieto tapahtumasta saadaan heti ja vaarasta varoitetaan. Näin ihmisillä on aikaa suojautua.

Säteilytilannetta tarkkaillaan ympäri vuorokauden

Säteilyturvakeskus tarkkailee Suomen säteilytilannetta jatkuvasti. Eri puolilla Suomea on mittausasemia, jotka mittaavat säteilyn määrää. Pienetkin muutokset havaitaan välittömästi. Jos säteilyn määrä lisääntyy, mittausasemilta tulee automaattisesti hälytys.

Säteilyturvakeskuksessa on päivystäjä ympäri vuorokauden. Hän ottaa vastaan kaikki säteilyyn ja ydinturvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Jos vaaratilanne syntyy, Säteilyturvakeskuksen päivystäjä tekee hälytyksen ja viranomaisten toiminta käynnistyy pikaisesti kaikkina vuorokauden aikoina. Viranomaisten toiminta säteilyvaaratilanteessa on suunniteltu tarkasti etukäteen ja sitä harjoitellaan säännöllisesti.

STUKin automaattisten valvonta-asemien verkko kattaa koko maan

STUKin automaattisten valvonta-asemien verkko kattaa koko maan.
STUKin päivystäjä saa ilmoituksen heti, jos jollakin asemalla on
normaalia suurempi säteilyarvo. Asemien mittaustulokset päivittyvät
STUKin internetsivuille kerran tunnissa.

Tieto onnettomuudesta ydinvoimalaitoksessa saadaan heti

Jos jossakin Suomen ydinvoimalaitoksessa tapahtuu vaaratilanne, siitä saadaan tieto heti. Myös naapurimaiden kanssa on sovittu, että onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Suomen rajojen lähellä naapurimaissa on useita ydinvoimaloita. Jos niissä sattuu vakava onnettomuus, radioaktiiviset aineet voivat levitä Suomeen. Siksi tiedonsaanti niiltä on varmistettu erityisen hyvin.

Varoitus annetaan ulkohälyttimillä, radiossa ja televisiossa

Jos vaaratilanne vaatii nopeaa suojautumista, annetaan ulkohälyttimillä yleinen vaaramerkki.

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki.

Kun kuulet yleisen vaaramerkin, siirry sisätiloihin ja seuraa radion ja television lähetyksiä. Niissä annetaan ohjeet, miten pitää toimia. Ohjeet voivat koskea esimerkiksi ulkona liikkumista, joditablettien ottamista tai elintarvikkeiden suojaamista.

Vaaratiedotteet tulevat kaikilta radiokanavilta, ja ne keskeyttävät muut ohjelmat. Televisiossa tiedotteet näkyvät kuvaruudun yläosassa kulkevana tekstinä, ja samalla kuuluu hätätiedotteen äänitunnus. Ohjeet säteilyvaaratilanteiden varalle löytyvät myös puhelinluetteloiden alkulehdiltä.

Lisätietoa säteilyvaaratilanteessa

Säteilyvaaratilanteessa viranomaiset antavat toimintaohjeet väestölle ja tietoa tapahtumista radion ja television välityksellä. 

Lisäksi saat tietoa Ylen Teksti-TV:n säteilyturvasivulta 867.

Internetistä saat lisätietoa seuraavilta sivuilta: