Rakenna radonturvallisesti

Rakenna radonturvallisesti

Radonia on helpompi ja halvempi torjua talon rakentamisvaiheessa kuin korjata ongelma myöhemmin.

Tärkeintä on rakentaa talon perustukset oikein ja tiiviisti. Hyvin rakennettu perusta estää radonin pääsyn sisälle.

Radonia voidaan myös kerätä asentamalla lattian alle täyttösoraan rei´itetty putkisto. Putkistoon liitetään poistokanava, jonka toinen pää on katolla. Jos radonpitoisuus on liian korkea, kytketään putkistoon puhallin, jonka avulla radonpitoisuus alenee tehokkaasti.

Talon maanvarainen perustus tiivistetään bitumikermillä


Maanvarainen perustus tiivistetään bitumikermillä, joka estää radonpitoisen ilman virtauksen sisätiloihin. 

Lisätietoja turvallisesta rakentamisesta

Lisätietoja radonturvallisesta rakentamisesta saat Säteilyturvakeskuksesta. Radonturvallisen rakentamisen ohjeet on julkaistu myös rakentajille tarkoitetussa RT-ohjekortissa (RT 81-10791, Rakennustietosäätiö).