Mittaa radonpitoisuus

Mittaa radonpitoisuus

Radonia ei voi aistia, mutta sen mittaaminen huoneilmasta on vaivatonta. Radonpitoisuuden mittauksen voi tilata Säteilyturvakeskuksesta (STUK).

Radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla. Asuntoon sijoitetaan kaksi mittauspurkkia. Purkit ovat eri huoneissa tai eri kerroksissa. Purkit ovat asunnossa kaksi kuukautta. Mittaaminen tehdään talvella, marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana.

Purkit palautetaan STUKiin, joka tutkii ne. STUK lähettää mittauksen tilaajalle mittaustuloksen ja toimenpidesuositukset noin kahden kuukauden kuluttua purkkien palauttamisesta.

  • Jos radonpitoisuus on alle 200 Bq/m3, ei ole tarvetta toimenpiteille.
  • Jos radonpitoisuus on 200 - 300 Bq/m3 ja jos rakennuksen alle on asennettu rakennusvaiheessa radonputkisto, radonputkistoon kannattaa kytkeä huippuimuri.
  • Jos radonpitoisuus on yli 300 Bq/m3, STUK suosittelee toimenpiteitä, joilla radonpitoisuus alenee.
Radonmittauksen tilaus:
puhelimitse (09) 759 88 497 maanantaisin klo 11-14 ja ti-ke klo 10-14,
tai internetin kautta