Mittaa radonpitoisuus

Radonia ei voi aistia, mutta sen mittaaminen huoneilmasta on vaivatonta. Radonpitoisuuden mittauksen voi tilata Säteilyturvakeskuksesta (STUK).

Radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla. Asuntoon sijoitetaan kaksi mittauspurkkia. Purkit ovat eri huoneissa tai eri kerroksissa. Purkit ovat asunnossa kaksi kuukautta. Mittaaminen tehdään talvella, marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana.

Purkit palautetaan STUKiin, joka tutkii ne. STUK lähettää mittauksen tilaajalle mittaustuloksen ja toimenpidesuositukset noin kahden kuukauden kuluttua purkkien palauttamisesta.

Jos radonia on yli 400 becquerelia yhdessä kuutiometrissä huoneilmaa, STUK suosittelee toimenpiteitä, joilla radonpitoisuus alenee.

Jos radonia on vähemmän eli noin 200–400 becquerelia yhdessä kuutiometrissä ilmaa, toimenpiteeksi voi riittää esimerkiksi ilmanvaihdon parantaminen.

Radonmittauksen tilaus:
puhelimitse 09 759 88 497 klo 10-14,
internetin kautta http://verkkokauppa.stuk.fi
Jaa tämä sivu