Alenna radonpitoisuutta korjaamalla

Alenna radonpitoisuutta korjaamalla

Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat radonpitoisuus, rakennuksen alla oleva maaperä, talon rakenteet ja ilmanvaihto.

Tehokkaita menetelmiä radonin poistamisessa ovat radonimuri ja radonkaivo.

Radonimurin avulla voidaan tuulettaa lattian alla olevaa täyttösoraa. Soraharjulla olevan talon ulkopuolelle voidaan tehdä radonkaivo, joka kerää ja poistaa radonin.

Muita keinoja radonin vähentämiseksi ovat perustuksen tiivistäminen ja ilmanvaihdon parantaminen.

Radonimuri on tehokkain korjausmenetelmä.

Radonimuri on tehokkain korjausmenetelmä.