Rakenteelliset esteet

Säteilylähteiden turvajärjestelyt Taso C

Lataa PDF

Rakenteelliset esteet

1 Rakenteelliset esteet

6 §

Toimet turvajärjestelyjen tasolla C

Turvajärjestelyjen tasolla C säteilylähteet on suojattava:

  1. vähintään yhdellä säteilylähteen käyttö- ja säilytyspaikan välittömässä läheisyydessä olevalla rakenteellisella esteellä; tai
     
  2. säteilylaitteessa itsessään olevalla rakenteellisella esteellä ja käyttö- ja säilytyspaikan ulkopuolella olevalla rakenteellisella esteellä.

Rakenteellinen este voidaan korvata henkilöstön läsnäololla.

Rakenteellisilla esteillä tarkoitetaan sellaisia fyysisiä rakenteita, joilla vaikeutetaan ja hidastetaan pääsyä säteilylähteen luokse ja siten pyritään ehkäisemään lähteen luvaton haltuunotto tai lähteeseen kohdistuva vahingonteko.

Rakenteellisia esteitä voivat olla tilanteen mukaan seinät, katto, lattia, ovet, ikkunat ja aitaukset. Ovien, ikkunoiden ja muiden aukkojen on oltava riittävästi murtosuojattuja, jotta ne voivat toimia rakenteellisina esteinä. Rakenteellisten esteiden tulee olla tasapainoisia, esim. oven, seinien ja ikkunoiden suojauskyvyn tulee vastata toisiaan.

Rakenteellisen esteen korvaaminen henkilöstön läsnäololla voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kuljetettavia säteilylähteitä käytetään kentällä eikä fyysisiä rakenteita ole käytettävissä. Myös kiinteästi asennetuilla säteilylähteillä riittäisi, että käyttöhenkilöstö on läsnä ja käyttämässä säteilylähdettä tai voi koko ajan valvoa säteilylähdettä, vaikka sitä ei aktiivisesti käytettäisikään.
 

1.1 Säteilylähde
 

Rakenteellisena esteenä voi toimia kiinteästi asennettu umpilähde itsessään, kun umpilähde ei ole irrotettavissa ilman käsityökaluja tai siirrettävissä ilman apuvälineitä.

Mikäli kyseessä on röntgenlaite, rakenteellisena esteenä voi toimia avain tai koodi, joka on vain käyttöhenkilöllä. Mikäli avain tai koodi ei ole yksilöllinen (laitteen voi käynnistää millä tahansa avaimella),  se ei välttämättä voi toimia rakenteellisena esteenä.

Ohjeen ST 1.11 mukaan:

Varastoinnin aikana liikuteltava säteilyä sähköisesti tuottava laite on oltava sellaisessa valmiustilassa, että sen käyttöön ottaminen ei onnistu helposti ilman erityisosaamista. Varastoinnin aikana se ei saa olla kytkettynä sähköverkkoon, paitsi jos kyseessä on akulla toimiva laite, jota pitää varastoinnin aikana ladata.
 

1.2 Säilytyskaappi
 

Säilytyskaapin tulee olla tarpeeksi vahva, jotta sitä ei voi murtaa tai irrottaa ilman käsityökaluja. Säilytyskaappi tulee lukita asianmukaisesti.
 

1.3 Tilan kuori
 

Aluetta rajaavat rakenteet muodostavat kokonaisuuden, joka tarjoaa riskeihin nähden riittävän suojan asiattoman pääsyn estämiseksi.

Rakenteiden tulee olla lujuudeltaan ja rakennustavaltaan sellaisia, että tilaan tunkeutuminen ei ole mahdollista ilman työkaluilla tapahtuvaa rakenteiden rikkomista. Jos kiinteistöllä on useita käyttäjiä, ulkokuoren vaatimukset koskevat käyttö- ja varastotilaa.

Tilan kuoren elementit

 

1.4 Seinärakenteet
 

Normaalit seinärakenteet vastaavat vaadittua tasoa.
 

1.5 Katto- ja lattiarakenteet
 

Normaalit katto- ja lattiarakenteet vastaavat vaadittua tasoa.
 

1.6 Ikkunat
 

Ikkunoiden lasi tulee kiinnittää ja ikkunat sulkea siten, ettei niitä voi irrottaa tai avata ulkopuolelta rikkomatta.
 

1.7 Ovet
 

Oven rakenteen tulee olla lujuudeltaan seinärakennetta vastaava. Ei erityisvaatimuksia.
 

1.8 Lukitus
 

Ovissa tulee olla käyttölukko eli kiinteästi oveen asennettava lukko vastalevyineen. Tila lukitaan silloin, kun siellä ei työskennellä.

Ovien avaimiin suositellaan perustasoa. Perustaso on Suomessa yleisesti käytössä oleva avainturvallisuustaso, jonka mukaan lisäavaimen voi teettää kuka vain esittämällä mallin tai alkuperäisen avaimen mukana toimitetun peitenumeron. Korkeampia tasoja ovat lukkoseppätaso ja tehdastaso.
 

1.9 Aitaus
 

Aitaukseen suositellaan metalliverkkoaitaa, jonka korkeus vähintään 2,4 m. Huomioi porttien lukitus työajan ulkopuolella.