Määräyksen tarkennukset

Säteilylähteiden turvajärjestelyt Taso C

Lataa PDF

Määräyksen tarkennukset

Määräyksen tarkennukset

Oppaan ensimmäinen osa keskittyy tarkentamaan turvajärjestelyistä annettua STUKin määräystä STUK S/3/2018. Ohjeistava teksti pyrkii kuvaamaan STUKin näkemystä siitä miten vaatimuksia tulisi - tai ei tulisi toteuttaa.

Raportin navigaatiopalkki