Määräyksen tarkennukset

Säteilylähteiden turvajärjestelyt Taso C

Lataa PDF

Määräyksen tarkennukset

Määräyksen tarkennukset

Oppaan ensimmäinen osa keskittyy tarkentamaan turvajärjestelyistä annettua STUKin määräystä STUK S/9/2021. Ohjeistava teksti pyrkii kuvaamaan STUKin näkemystä siitä miten vaatimuksia tulisi - tai ei tulisi toteuttaa.