Johdanto

Säteilylähteiden turvajärjestelyt Taso C

Lataa PDF

Tason C Johdanto

Säteilylähteiden turvajärjestelyt: Opas turvajärjestelyiden käytännön toteutukseen


Säteilyn käyttöä koskevat säteilyturvallisuustoimet eivät aina huomio riittävästi sitä mahdollisuutta, että säteilylähde voi joutua lainvastaisen toiminnan kohteeksi. Säteilylähdettä voidaan esimerkiksi vahingoittaa tietoisesti tai käyttää vahingoittamistarkoituksessa. Tällaisten tapausten varalta säteilyturvallisuustoimenpiteitä on tarpeen täydentää turvajärjestelyillä.

Tässä oppaassa kuvataan käytännön turvajärjestelyjä, joilla voidaan saavuttaa määräyksessä esitetyn mukainen turvallisuustaso. Määräyksen velvoittava teksti on esitetty lihavoituna kappaleen alussa, muuten oppaassa esitetyt kohdat ovat ohjeistavia, toiminnanharjoittajalle tueksi suunnittelua ja toteutusta varten. Erityisesti uusia tiloja suunnitellessa on syytä harkita standardien mukaisia ratkaisuja ja turvajärjestelyihin perehtyneen konsultoinnin käyttöä.

5 § Turvajärjestelyjen taso C

Turvajärjestelyt on toteutettava tason C mukaisesti, jos:

1. Umpi- tai avolähteen aktiivisuus on suurempi kuin Säteilyturvakeskuksen määräyksessä tarkoitettu vapaaraja;

2. Kysymyksessä on liikuteltava röntgenlaite.
Kauppakamarin yritysturvallisuuskyselyn perusteella useimmat yritykset käyttävät murtohälytystä tai rikosilmoitinjärjestelmää (76 %). Toiseksi yleisin tapa suojata omaisuutta on henkilöstön koulutus (70 %). Kolmanneksi eniten mainintoja sai vartiointi (64 %). Kulunvalvontaa, valvontajärjestelmien toimivuuden säännöllistä testausta, videovalvontaa ja tuotanto-, toimisto- ja tuotekehitystilojen eriyttämistä käyttää kuusi kymmenestä yrityksestä.
(Kauppakamari, Yritysten rikosturvallisuus 2017)