Määräyksen tarkennukset

Säteilylähteiden turvajärjestelyt Taso B

Lataa PDF

Määräyksen tarkennukset

Määräyksen tarkennukset

Oppaan ensimmäinen osio keskittyy tarkentamaan turvajärjestelyistä annettua STUKin määräystä STUK S/9/2021. Ohjeistava teksti pyrkii kuvaamaan STUKin näkemystä siitä miten vaatimuksia tulisi - tai ei tulisi toteuttaa.