Määräyksen tarkennukset

Säteilylähteiden turvajärjestelyt Taso B

Lataa PDF

Määräyksen tarkennukset

Määräyksen tarkennukset

Oppaan ensimmäinen osio keskittyy tarkentamaan turvajärjestelyistä annettua STUKin määräystä STUK S/3/2018. Ohjeistava teksti pyrkii kuvaamaan STUKin näkemystä siitä miten vaatimuksia tulisi - tai ei tulisi toteuttaa.
 

Raportin navigaatiopalkki